Terimler içinde ara (Kurallı ifadeler kullanılabilir)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifadeŞuna benzeyen
Terim Tanım
Digital Certificate
Bir kurum tarafından üretilmiş olan bilgisayar tabanlı kayıt veya elektronik mesajdır. Şu özelliklere sahiptir: (1) Yayınlayan kurumu belirtir; (2) bir sertifika taşıyıcısını tanımlar; (3) sertifika taşıyıcısının genel anahtarını içerir (4) sertifikanın geçerli olduğu dönemi belirtir ve (5) yayınlayan tarafından elektronik olarak imzalanmıştır.
Digital Signature
Bir elektronik imza, bir mesajın göndericisinin kimliğinin elektronik olarak şifrelenmiş doküman özeti vasıtasıyla doğrulayarak orijinal içeriğin değiştirilmeden gönderilmiş olduğundan emin olmak için kullanılabilir.
Direct Connect EDI
Tamamen aracı ortama bğımlı olan bir çeşit EDI (bkz. Noktandan noktaya)
DISA
Veri Değişim Standardları Kurumu: ANSI ASC X12 ve ABD'deki Pan-American EDIFACT Board için sekreterya roluü üstlenmiş olan ticaret organizasyonudur.
Doğrudan EDI Bağlantısı
Tamamen aracı ortama bğımlı olan bir çeşit EDI (bkz. Noktandan noktaya)
Doğrudan Mağazaya Sevkiyat
Sevkiyatın doğrudan mağazaya yapıldığı ve bildirimin kağıt yerine elektronik olarak yapıldığı uygulamadır.
Doğrulama
Uyumluluk standartlarının bir EDI iletimindeki belirli bir döküman ile karşılanmış olduğunun belirlenmesi sürecidir.
Donanım
Bir bilgisayar sisteminin merkezi işlem birimi, manyetik teyp, disk sürücü, modem vb. gibi fiziksel parçalarıdır.
Dosya
Bir bilgisayar sisteminin saklama alanındaki temel saklama birimi olarak değerlendirilen ilişkili kayıtların derlemesidir.
Dosya Yapısı
İçerdiği bilgilerin talep edildiğinde tekrar okunabilmesi için bir dosyanın bilgisayar tarafından düzenlendiği format
Download
Operator kontrolundeki bilgisayar uzaktaki başka bir bilgisayardan veri alma sürecidir.
DSD
Sevkiyatın doğrudan mağazaya yapıldığı ve bildirimin kağıt yerine elektronik olarak yapıldığı uygulamadır.
DSS
Karar Destek Sistemi. Karar vermeye yardımcı olmak amacıyla analiz programları, ana bilgisayarlar ve bunların oluşturduğu network kullanılarak dizayn edilmiş yazılımlardır.
DSTU
Deneme Kullanımı için Taslak Standart. ANSI'nin son onayı öncesi ANSI ASC X12 komite tarafından onaylanmış bir standart.
DUNS Sayısı
Dun & Bradstreet tanımlama sayısı sıklıkla EDI iletişiminde kullanılır.
DUNS number
Dun & Bradstreet tanımlama sayısı sıklıkla EDI iletişiminde kullanılır.
Düz Dosya
Tüm bilginin tek bir karakter seti içinde bir araya getirildiği bilgisayar dosyasıdır.

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top