İnternetin hızlı bir şekilde büyümesi, şirketlerin hem mevcut hem de yeni B2B servislerine daha kolay ve ucuza bağlanabilmeleri için büyük bir fırsat sunmaktadır. Bununla birlikte bu bağlantıların güvenli ve güvenilir olabilmeleri özellikle İnternet gibi herkese açık bir kamusal alan üzerinde daha da önem taşımaktadır. İlk olarak 2002'de tanıtılan bir standart olan AS2, bu ihtiyaca cevap vererek, elektronik veri değişiminin (EDI) geleneksel faydalarını görece sınırlı bütçelerle her ölçekte şirket için çevrimiçi bağlantı ve bilgi alışverişi imkanı getiriyor.

AS2, verilerin bir "zarf" içinde paketlenerek, İnternet üzerinden (veya başka bir TCP/IP tabanlı ağ üzerinden) World Wide Web'in temelini oluşturan "HTTP" protokolünü kullanarak gönderilmesini sağlar. Eş zamanlı olarak, alıcı kuruluşun sunucusu kendisine gönderilen iletileri dinler. Eğer alıcı kuruluşun AS2 sunucusu cevap verirse ilgili dokümanlar anında iletilir. Bazı AS2 yazılımları, cevapsız çağrı oluşması durumunda ikinci ve üçüncü denemelerin planlanmasını ve denenmesine imkan sunarlar.

AS2 teorik olarak her türlü bilgiyi ve dokümanı işleyebilir ama yaygın olarak geleneksel EDI standartlarına uygun veri tipleri ile kullanılmaktadırlar. Bu sayede, hem gelen EDI dokümanlarının içinden hem de dahili sistemlerden edinilen bilgiler kullanılarak ve gerekiyorsa veri haritalama (mapping) modüllerinden geçerek hedeflenen veri tiplerine dönüştürülmesi sağlanarak dokümanların gerçek zamanlı olarak alınıp gönderilmesini sağlar.

Bununla birlikte, geleneksel EDI ve AS2 arasında iki temel farklılık var. Birincisi, AS2'nin yalnızca TCP/IP protokolünü çalıştıran ağlarda çalışmasıdır. İkincisi, belge gönderilirken alıcı bilgisayarın çalışır durumda ve İnternet'e bağlı olması gerekir. Dolayısı ile eğer bir EDI servis sağlayıcı ile çalışmak yerine kendi AS2 servislerinizi işletmeyi tercih ediyorsanız, hem kurumunuzun hem de tüm ticari iş ortaklarınızın TCP/IP tabanlı ağlar ile bağlı olması ve herbirinin ayrı ayrı AS2 tabanlı sistemler barındırıyor olması gerekecektir.

AS2 üzerinden EDI yapmaya karar verdiğinizde ister kendi sistemleriniz üzerinden ister bir Servis sağlayıcı ile çalışacak olun sizi yönlendirecek, ürünler ve servisler konusunda destek verecek bir EDI Servis Sağlayıcı ile irtibata geçmelisiniz.

AS2 Üzerinden Dosya Transferi Nasıl Çalışır?

Diğer ASX bağlantılarında olduğu gibi, AS2 dosya aktarımları, genellikle ilk önce bağlantı kurulacak ticari partnerin kimlik bilgisi ve SSL sertifikasının tanımlanması ile başlar. AS2 için ticari partner kimliği geçerli herhangi bir ifade olabilir.

Diğer ASX bağlantılarından farklı olarak, AS2 bağlantı kurulumlarında MDN seçenekleri "evet" veya "hayır" yerine aşağıdaki alternatifleri içerir:

Senkron AS2: HTTP üzerinden senkron MDN bildirimi - Bu en yaygın kullanılan alternatiftir. MDN'lerin orijinal iletiyi gönderirken kullandıkları aynı HTTP bağlantısı açıkken AS2 ileti gönderen istemcilere döndürülmesini sağlar. "Anında MDN" özelliği "AS2 Senkronizasyonu", tüm ASx bağlantı türlerinin en hızlısı olmasını sağlar ancak özellikle büyük dosyaların iletiminde zaman aşımı riski oluşturabilmektedir.

Asenkron AS2: HTTP üzerinden asenkron MDN bildirimi - Bu seçenek MDN'lerin ayrı bir HTTP bağlantısı üzerinden iletimini sağlar. Genellikle büyük dosyaların aktarımları için kullanılır.

Asenkron Mail: Mail yoluyla MDN - Bu nadiren kullanılan seçenek, AS2 MDN'lerin göndericilere HTTP yerine e-posta yoluyla gönderilmesine olanak tanır. "Asenkron AS2" gibi çalışır.

MDN Gönderme - Bu seçenek, diğer herhangi bir ASX protokolünde olduğu gibi çalışır: bu seçenek kümesiyle bir AS2 iletisinin alıcısı, herhangi bir MDN döndürmeye çalışmaz.

Daha detaylı bilgi için bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top