EDI 850, EDIFACT ORDERS ve x12 850 Purchase Order (Satın Alma Siparişi) olarak da bilinen EDI 850, bir alıcıdan satıcıya gönderilen, mal veya hizmet talep eden, elektronik satın alma siparişidir. Elektronik satınalma siparişi, EDI sisteminin parçası olan en temel belgelerden biridir.

Satın alma işlemini yapan firmalar, ürünlerin bir dağıtım merkezine, bir mağazaya veya son tüketiciye gönderilmesi için EDI satın alma siparişlerini kullanır. Bu belgenin içeriği, tek noktalı bir teslimat olabileceği gibi çok noktalı teslimat bilgilerini de kapsayabilir.

EDI İletişim Sürecinde EDI 850

EDI 850, bir şirketin satın alma sistemindeki somut bir satınalma siparişinin EDI tarafından belgelendirilmiş sürümüdür. EDI iletişim sürecinde; alıcı, siparişi hazırlar, onaylar ve çeviri işlemi başlar. Sipariş daha sonra EDI uyumlu bir belgeye, EDI 850 satınalma siparişine dönüştürülür. Daha sonra, EDI 850 hedeflenen tarafa iletilir.

Alıcının Bilgisayarı EDI 850

Müşteri tarafından oluşturulan EDI 850, doğrudan ticaret ortağına veya Value Added Network (Katma Değer Ağı - VAN) aracılığıyla gönderilir. Bir VAN, iletişimi kolaylaştırmak amacıyla ticaret ortakları arasında aracı görevi görür. VAN tedarikçinin VAN'ına bağlanır ve iletim başlar. VAN, EDI 850'nin gönderilip alındığına emin olmaktan sorumludur. Tedarikçinin sistemi, EDI 850 siparişinin işlenmesinden sorumludur.

EDI 850’nin Aktarımı

Bu iletim çeşitli yöntemlerle olabilir. İnternet, Bulletin Board System (Gönderi Tahtası Sistemi), modem veya VAN aracılığı ile iletimi yapılabilen EDI 850 için çoğunlukla VAN sistemi kullanılmaktadır. EDI 850, şifreler, kullanıcı kimliği ve şifreleme gibi çeşitli güvenlik özellikleriyle tüm iletim süreçleri boyunca güvende tutulur. Buna ek olarak, EDI 850 güvenlik sürecinin bir parçası olarak yapılan bir dizi düzenleme ve kontrol prosedürü ile özgün tutulur. Bir EDI 850 belgesinin iletimi, yanlış iletişim araçlarının kullanılması durumunda önemli hataların meydana gelebileceği kritik bir adımdır.

EDI 850’de Yer Alan Temel Veri Öğeleri

 • Sipariş satın alma tarihi
 • Sipariş numarası
 • İstenilen gönderim ve/veya teslimat tarihi
 • Ürün veya hizmetin tedarik edilmesi gereken yer bilgisi
 • UPC/EAN/GTIN gibi ürün miktarları

EDI 850’de Bulunabilecek Ek Veriler

 • Ürün fiyatı
 • Ürün tanımı
 • Satıcı numarası
 • Nakliye ve hizmet düzeyleri
 • Beklenen masraf ve/veya ödenekler
 • Ek tarihler (tarihlere göre iptal şartları vb)
 • Ek ürün tanımlayıcı veri alanları

EDI 850’nin Çevrilmesi

EDI 850 belgesi alıcı tarafına ulaştığında, kullanılabilir bir biçime çevrilmelidir. EDI 850 çeviri yazılımı, alınan EDI 850 ile belgeyi alan firmanın bilgisayar altyapısı ve uygulamaları arasındaki arayüz olabilir. Çeviri yazılımı EDI 850'yi alır ve bilgisayar sistemi için kullanılabilir bir dosya biçimine çevirir. Çevrilen bu dosya genellikle sabit uzunluk, değişken uzunluk veya XML etiketli bir dosyadır. Dosya (eski adıyla EDI 850 belgesi), bir şirketin iş iletişiminin tüm yönlerini koordine eden büyük ve kurumsal çapta bir sistem olan ERP ile uyumlu bir biçime dönüştürmek için bir eşleyici kullanılır. Bu noktada, EDI 850 artık bir Elektronik Veri Değişimi belgesi (bilgisayar koduyla yazılmıştır) değil, bir şirketin işleyebileceği kullanılabilir bir satınalma siparişi dosyasıdır. Bu işlem, EDI 810 (fatura) gibi sıklıkla EDI 850 ile ilişkili diğer belgeleri göndermek için tersine çevrilebilir.

EDI 850 Kullanmanın Avantajları

Alıcılar ve tedarikçiler EDI 850'nin avantajlarını, işlemin her iki taraf için ne kadar otomatik ve entegre olduğuna bağlı olarak iş süreçleri içerisinde kullanmaktadır. EDI 850 'nin başlıca faydaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Siparişlerin alıcı tarafından manuel olarak göndermek ve/veya siparişlerin tedarikçi tarafından manuel olarak alınmak sureti ile harcanan zaman kaynağının daha katma değerli işlerde kullanılmasına olanak sağlamak
 • Eldeki iş envanterini azaltarak, işlerin gerçekleşme hızında potansiyel artış sağlar
 • Manuel veri girişlerden kaynaklanabilir hataların ortadan kalkmasını sağlar
 • Evrak işini azaltarak, işletme verimliliğini arttırır

EDI 850’nin Tedarikçi İçin Avantajları

 • Hataları azaltır
 • İptal/İade sayılarında azalma
 • Siparişlerin daha hızlı işleme alınmasını sağlar
 • Veri girişi ve ilgili işçilik maliyet ve hatalarını azaltır
 • Zaman tasarrufu sağlayarak, organizasyonun daha stratejik görevlere odaklanmasını sağlar

EDI 850’nin Alıcı İçin Avantajları

 • Hataları azaltır
 • Hızlı satın alma süreci olanağı sağlar
 • Satın alma süreçlerini kolaylaştırır
 • Eldeki envanteri azaltır
 • Zamandan ve paradan tasarruf sağlar

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top