Otomotiv endüstrisinde EDI kullanımında 50 yıla yaklaşılmaktadır. Günümüzün otomobil üretim hatlarının sorunsuz çalışması, otomobil üreticileri ve tedarik zincirleri arasında kesintisiz ve hızlı bilgi akışına bağlıdır.

Günümüzdeki otomobillerin üretiminde kullanılan birçok iş süreci Japonya'da Toyota tarafından geliştirilen bir üretim sisteminden doğmuştur. JIT (Just-in-Time -Gerektiğinde Üretim) ve Yalın Üretim gibi "En İyi Uygulamalar", Toyota Üretim Sistemi çevresinde geliştirildi. JIT ve Yalın Üretim süreçleri, bir çok üretim hattının dünya çapında sorunsuz çalışmasını sağlayan ana üretim metodolojileri durumundadır. Bu tip imalat süreçlerini desteklemek için iş belgelerinin hızlı ve kesintisiz olarak transfer edebilmek ancak EDI ile mümkün olabilmektedir. Stok seviyelerinin görünürlüğünü sağlamak, sevkiyatların tam zamanında üretim hattına girişinin sağlanması, JIT ve Yalın üretim süreçlerini işletebilmek için kritik öneme sahiptir.

Otomotiv endüstrisinin küreselleşmesi ve doğal olarak oluşan bölgesel EDI ağları ile ortaya çıkmış birçok iletişim standardı, bağlantı protokolü ve doküman standardı bulunmaktadır. Otomotiv tedarik zincirinin yapısı ve kullanılan iletişim protokolleri ve belge standartlarının bir açıklaması aşağıda açıklanmaktadır.

Bağlantı Protokolleri

Otomotiv endüstrisinde en yaygın kullanılan protokol ilk olarak Avrupa'da ortaya çıkarak tüm dünyada kabul görmüş olan OFTP (Odette Dosya Aktarım Protokolü) dir. OFTP, 1980'lerin ortalarından beri Avrupa otomotiv endüstrisinde kullanılmaktadır ve otomobil üreticilerinin çoğu iş ortağı topluluğu ile iletişim kurmak için bu protokolü kullanmaktadır. İnternetin yaygınlaşması ile birlikte birçok otomobil üreticisi Odette organizasyonuyla OFTP standardını güncel hale getirmek için çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar sonucunda 2010'da yeni bir sürüm olan OFTP v2.0 otomotiv piyasasına tanıtıldı. OFTP'nin bu yeni versiyonu İnternet'te kullanılmak üzere baştan tasarlanmış ve dijital sertifikalar ile şifrelenmiş olarak sağlanan veri alışverişi ile belgelerin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlamaktadır. OFTP2 ayrıca, Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) dosyaları gibi büyük dosyaların kolaylıkla değiştirilebilmesini sağlar. CAD dosyalarının değişimi, aktarılan dosyaların hassas doğası ve büyüklüğü nedeniyle otomotiv endüstrisinde yaygın bir sorundur. OFTP ve OFTP2 protokollerinin yanı sıra sektörde halen yer yer FTP ve SFTP protokollerinin de kullanımına devam edilmektedir.

Belge Standartları

ANSI X12 ve EDIFACT gibi daha geleneksel EDI belgelerine ek olarak, Avrupa'daki otomobil üreticilerini desteklemek için bir dizi bölgesel standartlar oluşmuştur. Örneğin, Fransa'da Odette standardı, PSA Peugeot Citroen gibi otomobil üreticileri arasında oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve Almanya'da VDA kuruluşu, BMW, Daimler AG ve VW Group için özelleştirilmiş bir dizi belge standardı (VDA) yazmıştır. Web EDI çözümlerinin kullanımı, küçük iş ortaklarının araç üreticileri ile iş belgelerini değiştirmelerine izin verdiği için otomotiv endüstrisinde yaygındır. Bu yaygın ihtiyacı karşılamak için farklı üreticilerin ürünlerinin benzer bir kullanım ve kapasiteye sahip olabilmesi için, Avrupa'daki Odette organizasyonu, Web EDI formlarının bir web sayfasında nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda bir standart geliştirmiştir. Odette Forms Version 2 günümüzde kullanılan standarttır ve Web EDI çözüm sağlayıcıları, çözümlerini bu standartları karşılacak şekilde geliştirmelidirler.

Endüstri Kuruluşları

Otomotiv endüstrisi dernekleri, örneğin Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya gibi dünyanın önde gelen üretim merkezlerinde bulunmaktadır. Otomotiv şirketleri, kendi bölgelerinde endüstri derneklerine üye olarak çeşitli çalışma gruplarına ve üstlenilen projelere katkıda bulunurlar. Tipik projeler Malzeme Yönetim İşlemleri Kılavuzu ve Lojistik Değerlendirme (MMOG / LE), OFTP2, Denizaşırı malzeme tedariki (MOSS) projeleridir. Endüstri derneklerinin çalışmaları, bu projeleri otomotiv endüstrisi genelinde üretime başlamadan önce test etmeleri için ideal bir ortam sağlar.

Dünyada 3 ana endüstri kuruluşu bulunmaktadır:

  • Odette: Avrupa otomotiv endüstrisine hizmet eden bu grupta VDA organizasyonu Almanya'da bulunan otomotiv şirketlerinin ihtiyaçlarına cevap verirken, Galia Fransa'daki otomotiv şirketlerine hizmet ediyor.
  • AIAG: Otomotiv Endüstrisi Eylem grubu (AIAG) Kuzey Amerika otomotiv endüstrisine yönelik çalışmalar yapmaktadır.
  • JAMA: Japon Otomotiv Üreticileri Birliği (JAMA) genel olarak Japon otomotiv endüstrisine hizmet vermektedir

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top