EDIFACT (Birleşmiş Milletler Yönetim, Ticaret ve Taşımacılık için Elektronik Veri Alışverişi kuralları), bağımsız bilgisayarlı bilgi sistemleri arasında yapılandırılmış verilerin elektronik alışverişi için uluslararası kabul görmüş bir dizi standart, dizin ve yönergeler bütünüdür.

EDI ile EDIFACT arasındaki fark ise ; EDI, iki veya daha fazla şirketin ERP sistemleri arasında genel elektronik ileti alışverişi ve değiş tokuşu iken, EDIFACT yalnızca EDI içinde gönderilen standart bir formattır.

Bir şirketin tipik olarak sahip olacağı çok sayıda ticaret ortağı nedeniyle, herhangi bir taraf tarafından anlaşılabilecek bir format geliştirmek çok önemliydi. EDIFACT, birincil iletişim biçimi olarak elektronik veri değişimine (EDI) güvenen ticari taraflar arasındaki iletişimi basitleştirmek ve standartlaştırmak için tasarlanmıştır. EDI ve EDIFACT'ın modern tedarik zincirlerini şekillendirmede stratejik bir role sahip olduğunu güvenle söyleyebiliriz.

EDIFACT standardı, yapılandırmak için bir dizi sözdizimi kuralı, etkileşimli bir değişim protokolü sağlar ve çok ülkeli ve çok sektörlü elektronik iş belgelerinin değişimine izin veren bir dizi standart mesaj sağlar. EDIFACT, birçok şirketin çok erken bir tarihte benimsemiş olması nedeniyle, Avrupa'da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Neden EDIFACT Kullanıyoruz?

EDIFACT, şirketlerin her tür bilgiyi tek bir dosyada göndermesine izin verir. EDIFACT'ın avantajı, bilginin standardizasyonu ve yapısı, otomatik giriş ve işlemeye izin vermesidir.

EDIFACT, çok sayıda işlemi olan ve manuel güncellemeler ve veri aktarımları için harcadıkları zamanı azaltmak isteyen şirketler için uygundur.

EDIFACT dökümanlarını ve detaylarını incelemek için EDIFACT Kütüphanemizi buradan ziyaret edebilirsiniz.

 

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top