Bir EDI işlem kümesindeki bir segment (bölüm), benzer veri öğelerinin bir grubudur.

Bir satınalma siparişini örnek alalım. Aşağıdaki veri gruplarını görmeyi beklersiniz. Bu örnekte sadece iki ürünün sipariş edildiği satınalma siparişinde her biri farklı bilgi kümesi oluşturan dört segment bulunduğunu görebilirsiniz:

siparis segmentleri

Bir EDI dokümanında, her bölüm belirli bir Segment'le tanımlanır. Aşağıda, Edifact standardını kullanırken yukarıdaki satınalma siparişini tanımlayan EDI EDIFACT Segmentleri belirtilmiştir. Her segment, takip eden veri öğelerinin türünü açıklayan bir segment kimliği ile başlar (ör. BGM,DTM, LIN, QTY,UNS gibi). Her bir segmentteki veri öğeleri bir "veri öğesi ayırıcı" ile ayrılır; aşağıdaki örnekte bu ayıraç ' işaretidir.

siparis edifact segment

Her iş dokümanı türü için EDI standartı şunları tanımlar:

  • Dokümana dahil edilen veri öğelerinin hangileri olduğunun ve hangisinin zorunlu, hangisinin, isteğe bağlı ve/veya koşullu olduğunun belirtilmesi (diğer bir segment veya öğe dahil edildiğinde dahil edilmelidir)
  • Her segment için dahil edilebilecek öğeler - bir kağıt belgedeki her bilgi parçasına tekabül eden EDI öğesi bulunur. Bu öğeler standartlar sözlüğünde tanımlanmıştır ve her standardın kendi sözlüğü vardır
  • Segmentlerin ve veri öğelerinin zorunlu sırası
  • Bir segmentin kaç defa tekrar edilebileceği

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top