İş Odaklı EDI Çözümü

Bir önceki adımdaki analizlerin sonuçları, EDI sistemi spesifikasyonlarının belirlenmesini sağlamış olacaktır. Gerekli spesifikasyon detayları şu bilgileri içermelidir:

  • Beklenen EDI trafiğinin hacmi ve bunu işletebilmek için gerekli IT altyapısı
  • EDI akışını destekleyecek ağ altyapısı bilgileri
  • İş ortaklarıyla bağlantı kurulacak protokoller
  • EDI uygulamasına geçecek iş akışları için EDI standartlarının gerekli gördüğü verilerin sağlanması için kurumsal yazılımlarda yapılacak değişiklikler için gerekli yazılım işleri
  • EDI Akışını yönetmek için gerekli özelleştirmeler

Bu bilgiler ile başarılı bir EDI modeli kurabilirsiniz. EDI uygulamasının temelinde EDI Haritalama Yazılımı (Mapping) ve farklı iletişim protokollerini destekleyen bağlantı yöntemi bulunmaktadır.

EDI Mapping Yazılımı

Genellikle bir "EDI Yazılım Şirketi" veya "EDI Servis Sağlayıcısı" tarafından lisanslanan bir paket olan EDI Maping Yazılımının görevi, gönderenden aldığı EDI verilerini yorumlamak ve alıcının alabileceği bir biçime tercüme etmektir. Bu temel işlevin yanı sıra bir EDI Mapping Yazılımı, EDI zarflarının yönetimi, doküman yönetimi, akış denetimi, uyarlık testi ve operasyonel alındı bildirimleri de dahil olmak üzere birçok alt fonksiyona sahiptir.

Bağlantı Yöntemi

EDI uygulamasındaki en önemli kararlardan biri iş ortaklarınızla nasıl bağlantı kuracağınızdır. Bu noktada iki temel yaklaşımdan birini ya da bu iki yaklaşımın bir karışımını tercih edebilirsiniz.

1. Birebir Direk Bağlantı kurmak

Bu alternatif genellikle iş ortağı hacminin küçük olduğu durumlarda tercih edilir. Genel olarak yaygın EDI formatlarından birini tercih ettikten sonra her bir iş ortağınızla onların sistem tercihlerine uygun bir bağlantı protokolü üzerinde anlaştıktan sonra her biri ile ayrı ayrı EDI bağlantısı kurmalı ve yönetmelisiniz. Altmışlı ve yetmişli yıllarda çokca tercih edilen bu yaklaşım iş ortaklarının sayısının artması ile o kadar karmaşık ve maliyetli hale gelmiştir ki günümüzde çok az kuruluş tarafından tercih edilmektedir. Bire bir bağlantı yöntemi için genellikle aşağıdaki alternatiflerin çoğunu desteklemek gerekir.

  • Direk Bağlantı
  • AS2 Bağlantılı EDI
  • FTP/FTPS/SFTP üzerinden EDI
  • OFTP/ OFTP2 (Odette FTP) ile EDI

2. "EDI Servis Sağlayıcı" ile çalışmak

"EDI Servis Sağlacısı", bir "posta kutusu" hizmeti vasıtasıyla elektronik doküman alışverişini kolaylaştırır. Hem gönderici hem de alıcılar bu EDI bir kere bağlandıktan sonra ağ üzerindeki tüm iş ortakları ile bağlanmış sayılırlar. Dokümanı gönderecek kuruluş dokümanları bu kendi kutusuna teslim eder ve "EDI Servis Sağlayıcı" firma dokümanın teslim edileceği "Alıcı"yı tespit ederek dokümanın ilgili dönüşümlerden geçtikten sonra alıcı posta kutusuna teslim edilmesini sağlar.

Bir "EDI Servis Sağlayıcı"dan daha karmaşık hizmetler de talep etmeniz mümkündür. Genellikle "Yönetimli Servisler" başlığında yer alan bu ek hizmetler ile EDI partneriniz kuruluşunuz iş sistemlerinden (SAP, Oracle, Logo, Mikro, vs.) ilgili dokümanları alabilir, gerekli bir ya da daha fazla haritalama işlemini sizin adınıza gerçekleştirdikten sonra her bir iş ortağınızın kendi tercih ettiği format ve bağlantı yöntemi ile teslim eder. Bu servisin izlenebilirliği, sürdürülebilirliği konusunda da size gerekli geri bildirimleri ve raporlamaları sunabilir.

Bu yaklaşım, birebir direkt modelin karmaşıklıklarının çoğunu ortadan kaldırır ve genellikle çok daha düşük maliyetlidir.

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top