Organizasyon Şemanızı Yapılandırın

EDI önemli bir karar ve yatırımdır. Kontrollü ve başarılı bir planlama ve uygulama için programın yürütülmesi ve desteklenmesi için doğru kişilerin belirlenmesi ve yetkilendirilmesi önemlidir. Başlangıçta doğru organizasyon yapısının oluşturulmasının yararlarını EDI programı uygulandıkça gözlemleyeceksiniz.

Organizasyon yapısında aşağıdaki rollerin baştan tanımlanması ve duyurulması kritiktir.

EDI Koordinatörü: EDI uygulamaları konusunda derinlemesine bilgi ve deneyime sahip bir IT uzmanı. Koordinatör, kuruluşun EDI uygulaması konusunda halihazırda sahip olduğu birikime bağlı olarak kuruluş içinden atanabileceği gibi dışarıdan da kiralanabilir.

İcra Komitesi: EDI Koordinatörünün başkanlığında kurul genellikle etkilenen ticari birimlerin bölüm başkanları, IT Yöneticisi ve idari temsilcilerden oluşur.

Üst Düzey Yönetici Süpervizör: Tüm önemli IT uygulama ve yapılandırılmalarında olduğu gibi, EDI uygulamasının başarılı olabilmesi için üst yönetimin desteği ve kararlılığı kritik rol oynar.

EDI Ekibi: EDI uygulama ve geçiş programının fiilen uygulanmasından sorumlu olacak ekip.

EDI Koordinatörünün en önemli sorumluluk ve görevi EDI programından etkilenecek tüm bölümlerin bilgilendirilmesi, geri bildirimlerinin alınması ile sürece dahil edilmelerini sağlayarak gerekli inanç ve desteğin sağlanmasını sağlamaktır. Bu sürekli iletişim, tüm ilgili departmanları EDI programının kendilerine nasıl faydalı olacağı ve süreçlerini nasıl etkileyeceği konusunda eğitmek ve hazırlamak için hayati önem taşımaktadır.

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top