Sosyal mesafe, ekonomik kriz ve tüketimde daha fazla sürdürülebilirlik arzusu, tüketicilerin markalarla etkileşim kurma ve nihayetinde satın alma kararları verme şekli üzerinde doğrudan etkiye sahip. Kriz bir şeyi gösteriyorsa, o da sürekli değişim ve belirsizliğin artık yeni norm olduğudur. Dijital pazarlama da buna uyum sağlamalı.

Çevrimiçi perakendecilikteki şirketler için, bu değişiklikler temelde fırsatları temsil ediyor. Çünkü tüketiciler hala dijital kanallar üzerinden alışveriş yapıyor. Bununla beraber tüketiciler yeni öncelikler belirledi ve tercihlerini ​​değiştirdi. Örneğin, gıda sektörü veya ev ve bahçe gibi kategoriler şu anda güçlü bir büyüme yaşıyor ve iklim açısından nötr çevrimiçi alışveriş, tüketiciler için giderek artan bir sorun haline geliyor.

Elbette, müşterilere başarıyla ulaşmaya devam etmek için pazarlamanın değişen tüketici davranışına tepki vermesi gerekiyor. Daha da kötüsü, genel bilgi akışı, markaların kalabalığın arasından sıyrılmasını daha da zorlaştırıyor. Marka mesajlarını tam olarak yerleştirmek şu anda büyük bir zorluk. Önceki pazarlama stratejilerini test etmek ve bir yandan mevcut durumda başarılı, diğer yandan belirsiz bir geleceğe karşı dirençli olacak şekilde yeniden tasarlamak önemli. Peki, dijital pazarlama uzmanları çabalarını şimdi nereye odaklamalı?

İçerik Oluşturmada Veriler Yoluyla Avantaj

Şirketinizde zaten öğrenilen müşteri tercihlerinin artık geçerli olmaması çok olasıdır. Bu nedenle, müşterilerinizin davranışları ve tercihleri ​​hakkında somut ve güncel içgörülere ihtiyacınız olduğu açıktır. Bu tür bilgilerin yardımıyla, kendi ürün teklifleriniz ile satış ve pazarlama faaliyetleriniz hakkında bilinçli karar verme şansınız artar.

Şimdiye kadar, şirketlerdeki veri analizi esas olarak iş modelleme ve planlama için kullanılırken, artık pazarlama stratejisinin - özellikle içerik planlamasının - oluşturulmasının da anahtarı haline dönüştü. Müşteri davranışına ilişkin verilerin önemi o kadar arttıki, markayla ilgili her taktiğe ve her içeriğe işlenmelidir.

Tüketicilerin şu anda markayla bağlantı kurmak için hangi kanalları kullandıklarını, hangi konularla ilgilendiklerini ve hangi mesajlara en iyi yanıt verdiklerini anlamak önemlidir. Daha sonra içeriği bu tercihlere göre uyarlamak için, başlangıçta deneme yanılma ilkesi kullanılır. Devam eden veri toplama yardımıyla, hangi içeriğin başarılı bir şekilde çalıştığını ve hangilerinin daha fazla uyarlanması gerektiğini sürekli olarak karşılaştırabilirsiniz.

Dijital pazarlama için yeni ivme

Dijitalleşme, pazarlamaya gittikçe daha fazla giriyor ve korona salgınıyla birlikte bu trend doğrusal olmayan bir hızla arttı. Birçok şirket şu anda hızlı bir dijital değişimden geçiyor ve yeni teknolojilere yatırım yapıyor. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, Alman şirketlerindeki karar vericilerin %98'inin salgının şirketlerinin dijital dönüşümünü hızlandırdığına inandığını ortaya çıkardı.

Dijital pazarlamayı veriye dayalı bir sistem olarak yeniden düzenlemek için, müşteri yolculuğu boyunca doğru araçları kullanmak önemli. Özelleştirilmiş büyük veri çözümleri daha sonra müşteri verilerini gerçek zamanlı analiz etme ana işini devralır. Örneğin, Tableau gibi veri görselleştirme çözümleri, Oracle’ın Müşteri Veri Yönetimi gibi müşteri verilerini yönetmek için yazılımlar ve Snowflake gibi veri analizi platformları burada kullanılmaktadır.

Dijital pazarlamayı düşünün, verilerin potansiyelini anlayın

Pazarlamada bir veri bilimcinin bakış açısından düşünmek, müşteriyle her etkileşimde verilerin potansiyelini fark ettiğiniz ve bunu vereceğiniz kararlarda aktif olarak kullandığınız anlamına gelir: Kapsamlı stratejinin tasarımından içeriğin seçimine.

Gerçek zamanlı verilerin değeri hiç bir zaman bugün olduğundan daha açık olmamıştı. İşlerin sürekli değiştiği bir dünyada, pazarlama uyanık ve çevik olmalıdır. Veriye dayalı pazarlama, son birkaç yıldır moda bir kelime haline geldi, ancak artık işletmelerin geleceğe ayak uydurması ve uyum sağlaması bir zorunluluk.

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top