Kriz genellikle dijitalleşmenin itici gücü olarak stilize edildi. Birçok şirket, ev ofis seçeneklerini, çevrimiçi mağazaları veya dahili iletişim kanallarını kurmak veya geliştirmek zorunda kaldı. Belki uzun vadeli planlar içerisinde bulunan, içten içe gerçekleşme ihtimalinin yoka yakın olduğu düşünülen birçok şey birdenbire mümkün hale geldi. Dijital dönüşümün artık birçok şirkette "virüs odaklı" gerçekleşip gerçekleşmediği, IT yöneticilerinin bu gelişmeyi uzun vadede şekillendirmeye ve başarılı bir şekilde yaşatmaya yardımcı olacak gerekli bilgi birikimine sahip olup olmadığı gibi sorular ortaya çıkıyor.

IT Tamamen Teknik Bir Disiplin Değildir!

IT yönetiminden sorumlu olanların çoğu planlamalarını yaptı ve doğru kararları verdi, böylece yenilikler çok kısa sürede mümkün oldu. Bu gelişmelerin temeli, örneğin, iş modelleri ve iş süreçleri alanlarındaki bilgidir. Buna ek olarak, IT yöneticilerinin otomasyon ve optimizasyon potansiyelini tanıması ve bulut hizmetlerinden IoT'ye kadar en son teknolojilere hakim olması gerekir. Kurumsal mimariler ve sistem yetkinliklerinin yanı sıra veri koruma ve veri güvenliği hakkında derinlemesine bilgi de gereklidir.

IT yönetiminin artık tamamen teknik bir disiplin olmadığı apaçık ortadadır. Temel düzeyde iş tanımları arasında bir şirketi pazara uygun ama aynı zamanda mevcut kriz gibi krizlere karşı dayanıklı kılmak için doğru yazılımla veya doğru hizmet sağlayıcıyla buluşturmak olsa da, etki çerçevesinin ve öneminin çok daha geniş olduğu aşikardır. IT stratejisi önceden öngörülerek genel stratejinin içine yerleştirilmeli ve bu, dijital bir kurumsal strateji olarak şekillendirilmelidir.

Günümüzde ve gelecekte IT yönetimi, şirketin iş modelleriyle ilgilenmek ve hepsinden önemlisi, vizyoner bir şekilde daha da geliştirmek, teknik yeniliklerin yönlendirdiği tarafa doğru yol çizmek ve optimizasyon potansiyelini kabul etmek ve uygulamak anlamına gelir.

Bu, yerel perakendeciler örneği kullanılarak etkileyici bir şekilde gösterilebilir. Krizde tüm teknik imkânlara rağmen dijital dönüşümü henüz hazırlamamış olanlar sınırlı kaldı.

Kurumsal Stratejiyi Şekillendirmeye Yardımcı Olun

Ürünlerin bir mağazada sunulması, orada müşteriler tarafından seçilmesi ve nihayet satın alınması üzerine kurulu bir iş modeli, yani standart fiziki mağaza satış süreci, bir çevrimiçi mağaza süreçleri ile örtüşmez. Örneğin, şirketler hangi ödeme yöntemlerinin kullanılması gerektiğini, teslimatların ve her şeyden önce iadelerin nasıl ele alınması gerektiğini ve ürünlerin nasıl sunulması gerektiğini düşünmeli ve ilk satılan üründen önce tüm sürecin işleyişinin belirlenmiş olması zorunludur.

Yani sadece krizde başlarsanız, çok geç kalırsınız. IT yönetimi, tüm bu sorularla birlikte erken bir aşamada ve her şeyden önce sürekli olarak şirket yönetimi ile ilgilenmeli ve yeni, yenilikçi iş değişkenlerinin potansiyellerini ve tehlikelerini tanımlamalıdır. Bununla birlikte, aynı zamanda, veri güvenliği ve veri koruma konularını açıklığa kavuşturmak veya sözleşme hukukunun sonuçlarını değerlendirmek de önemlidir.

Bu nedenle, eğitim ve gelişim planlamaları bu rol için geniş kapsamlı hazırlanmalı ve sorumlu kişilerin sürekli teknoloji değişiminde kurumsal stratejiyi şekillendirmeye yardımcı olmalarını sağlamalıdır. İyi IT yönetimleri, şirketlerini Corona'dan önce bile krize dayanıklı hale getirdiler.

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top