2020_istatistik

Günümüzde dijital dönüşüm, en güncel dijital dönüşüm istatistiklerinin de yansıttığı gibi yeni standart haline geldi. Hızlı internet ile beslenen dijitalleşme, artık sektör ayırmaksızın firmalara iş değeri katmada kritik bir rol oynuyor. Bunun kanıtı, kuruluşların AI ve en iyi iş zekası platformlarına yatırım yapma şeklidir.Henüz işinizi dijitalleştirmediyseniz, çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Ortada hayata geçmiş çokça süreci inceleme şansınız olduğunu düşünerek teselli bulma ihtimaliniz olsa da, bu yarışta geride kalmak sanıldığından fazla kayba yol açabilir.

Sizlere dijital dönüşümün bunları nasıl yaptığına dair bir özet vermek için, mevcut en alakalı dijital dönüşüm verilerinden bazılarını bir araya getirdik. Bu istatistiklerden yararlanarak, işinizi geliştirme yolunda size ışık tutabileceğini umuyoruz.

İş ve Dijital Dönüşüm İstatistikleri

Günümüzün kuruluşları dijital dönüşümü benimsiyor ve birçok şirket dijital bir stratejiyi uygulamaya koyuyor. Bu durum sadece büyük şirketler için değil, sektöre yeni girmiş şirketlerden küçük ölçekli şirketlere kadar uzanan büyük bir yelpaze için de geçerli ve doğal sonuç olarak dijital dönüşüm pazar boyutunu katlayarak artırıyor. Finansal hizmetler ve sağlık hizmetlerinin de dahil olduğu rekabetin üst düzeyde olduğu endüstrilerde de rekabet çok kızışmış durumda. Elbette, dijital bir strateji benimsemek, işletmenizin bir gecede büyüyeceği anlamına gelmiyor. Çoğu firma tarafından kabul edildiği gibi, kuruluşların böyle bir stratejinin faydalarını görmesi yıllar alır.

 • Kuruluşların% 70'i bir dijital dönüşüm stratejisine sahip veya üzerinde çalışıyor.
 • Endüstriyel işletmelerin dijital dönüşümlerden en çok yararlandığı görülüyor.
 • Startup'ların% 55'i dijital bir iş stratejisi benimsemiş durumda.
 • Geleneksel işletmelerin% 38'i dijital bir iş stratejisi benimsemiştir.
 • İşletmelerin% 89'u bir dijital iş stratejisi benimsemeyi planlıyor veya zaten benimsemiş durumda.
 • Dijital iş stratejisini en çok benimseyenler arasında Hizmet Sektörü (% 95), Finansal Hizmetler (% 93) ve Sağlık Hizmetleri (% 92) bulunmaktadır.
 • Yöneticilerin% 39'u dijital dönüşüm girişimlerinden 3-5 yıl içinde yararlanmayı bekliyor.
 • Kuzey Amerika ve Avrupa işletmelerinin% 21'i dijital dönüşümlerinin tamamlandığını söylüyor.

Dijital Bir Modeli Benimsemenin En Önemli Faydaları

Operasyonel verimliliği artırın %40

Değişen müşteri beklentilerini karşılayın %35

Yeni ürün kalitesini iyileştirin %26

Tasarımın yeniden kullanımını artırın %25

Ürün geliştirme maliyetlerini azaltın %24

Yeni gelir akışlarını tanıtın %21

Kalitesizliğin maliyetini düşürün %14

İlk geçiş verimini artırın %5

Dijital Dönüşüm Teknolojileri İstatistikleri

Dijital dönüşüm, terimden de anlaşılacağı gibi, temel iş süreçlerini ve hatta mevcut hizmetleri değiştirmek için yeni teknoloji kullanımına dayanır. Şirketlerin dijital stratejiler geliştirirken şu anda kullandığı çeşitli teknolojiler var. Yapay zeka, bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti gibi teknolojiler, dijitalleşme çabasının ön saflarında yer alıyor. Bunu doğrulamak için yalnızca yapay zeka istatistiklerini görmeniz gerekir. Bu arada, bu teknolojiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıda listelenen dijital dönüşüm teknolojileri istatistiklerine göz atın.

 • Dijital dönüşüm çalışmalarının %51'i büyüme fırsatlarından kaynaklanıyor
 • Yöneticilerin %60'ı Nesnelerin İnterneti'nin dijital iş stratejilerinde kritik bir rol oynayacağını söylüyor.
 • Halihazırda uygulanan ilk beş teknoloji arasında büyük veri / analiz (% 58), mobil teknoloji (% 59) ve API'ler ve gömülü teknolojiler (% 40) yer alıyor
 • Yöneticiler, dijital dönüşümün en büyük faydalarının operasyonel verimliliğin iyileştirilmesi (% 40), pazara daha hızlı giriş (% 36 ) ve müşteri beklentilerinin karşılanması (% 35) olduğunu söylüyor.
 • Teknoloji tedarikçilerinin %30'undan azı, kuruluşların dijital dönüşüm girişimlerinde aktif ortaklardır

Dijital Dönüşüm Yönetimi İstatistikleri

Dijital teknolojilerin yüksek benimsenme oranından dolayı, dijital dönüşüm aslında birçok şirket için bir nimet durumunda. Ancak, dijitalleşme kervanına atlamak başarıyı garanti etmez. Bu tür girişimlerin yüzde yetmişinin hedeflerine ulaşamadığı görüldü. Sorunun bu tür stratejilerin yönetiminde yattığı görülmektedir. Elbette, dijital varlık yönetimi yazılımının avantajları bu komplikasyonların giderilmesine yardımcı olabilir. Ancak yine de, teknoloji yöneticileri genellikle iş stratejisi, çalışanların endişeleri ve müşteri deneyimi gibi faktörleri gözden kaçırır ve bu da ideal sonuçlardan daha az sonuç verir. Yani sadece doğru yönetim mükemmel sonuçlara yol açar. Bu noktayı kanıtlayan aşağıdaki birkaç istatistiki bilgiye göz atalım.

 • Kuruluşların %70'i, CEO'larının yeni teknolojiler hakkındaki pratik anlayışının yeterli veya ortalamanın üzerinde olduğunu düşünüyor
 • İşletmelerin %30'u, CEO'larının yeni teknolojiye yönelik pratik anlayışından endişe duyuyor
 • Bilişim müdürlerinin %28'i ve genel müdürlerin %23'ü dijital dönüşüm girişimlerinin sahibi veya sponsoru
 • BT yöneticilerinin %64'ü müşteri deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor
 • BT yöneticilerinin %62'si yeni dijital gelir akışlarının geliştirilmesine odaklanıyor
 • İşlevsel CIO'ların %47'si, yeni teknoloji girişimlerinde bir iş senaryosu oluşturmak için iş kollarıyla birlikte çalışıyor
 • Şirketlerin %41,4'ü özel bir dijital dönüşüm ekibine sahip olduklarını söylüyor
 • Yetersiz bütçeler ve şirket kültürü, etkili dijital dönüşümün önündeki en yaygın iki engel olarak görülüyor

Dijital Dönüşüm Harcama İstatistikleri

Gelişmiş gelir ve hisse senedi fiyatları, dijital dönüşümün sunduğu sayısız avantajdan yalnızca ikisi. Doğal olarak, finansal faydalar diğerlerini gölgede bıraktığından bu iki madde her işletmenin ana hedefleri haline geliyor. Aşağıdaki istatistiklere bakıldığında, kuruluşların dijital dönüşüme ne kadar yatırım yaptığını görmek mümkün olacaktır.

 • Tüm teknoloji harcamalarının% 40'ının dijital dönüşümlere gittiği görülüyor
 • 2 trilyon $ - 2019'da dijital dönüşümlere yapılan toplam kurumsal harcama
 • Teknoloji bütçeleri iş operasyonlarına (% 57), artan iş değişikliğine (% 26) ve iş inovasyonuna (% 16) gidiyor
 • Toplam gelirin yalnızca %3,30'u BT bütçesine gidiyor
 • Yüksek performanslı şirketlerdeki toplam teknoloji bütçelerinin% 77'si CIO'lar tarafından kontrol ediliyor
 • Şirketlerin% 28'i dijital dönüşümü maliyetli olarak görüyor

Dijital Dönüşüm İstatistiklerinden Elde Edilen Gelir

Dijital dönüşüm, firma gelirlerini ve hisse değerlerini iyileştirmede etkili olduğunu kanıtladı. Yüksek Teknolojili B2B satışlarının dijitalleşmeden kaynaklandığı görülmektedir. Bu görüş, dijital dönüşümün bazı işletmeler için ezber bozan bir unsur olduğu gerçeğini ortaya çıkartıyor. Aşağıdaki istatistiklerde de göründüğü üzere, dijital dönüşümden elde edilen geliri düşünün.

 • Yüksek teknolojili B2B satışlarının 2020'ye kadar dijitalden geldiği görülüyor
 • Şirketlerin ticari faliyetlerinin %27'si dijitalden geliyor
 • İleri teknoloji ürünü B2B şirketleri, müşteri deneyimi süreçlerini dönüştürerek %10 ile %20 oranında maliyet düşüşü ve %10 ile %15 gelir artışı bildirdi
 • B2B dijital liderlerinin emsallerine kıyasla gelir artışı 5 kat oldu
 • Pazarlamacıların %60'ı, teknolojinin rekabeti önemli ölçüde artırdığını söylüyor
 • Start-up'lar, dijitale öncelik veren stratejileri kullanarak geliri %34 artırabilir

İşgücü ve Dijital Dönüşüm İstatistikleri

Dijital dönüşümün çalışanları doğrudan etkilediği bilinmektedir. Bu etki, kişinin bakış açısına bağlı olarak olumlu veya olumsuz olabilir. Kritik olan nokta, çalışanlar olmadan dijital dönüşüm gerçekleşemez ve bu da çok dijital becerilerin edinilmesinin önemini ortaya koyuyor. Dijitalleşme aynı zamanda farklı türde bir beceri seti gerektiren kurumsal rollerin yaratılmasının yolunu açtı. Örneğin, dijital proje yöneticilerinin kariyer yolu, geleneksel proje yönetimi rollerinden sapmaktadır.

 • Yöneticilerin %71'i, işgücünün dijital dönüşüm stratejileri için çok veya önemli olduğunu söylüyor.
 • Yöneticilerin %68'i, insanlar ve yapay zeka arasındaki işbirliğinin işletmelerin geleceğinin anahtarı olacağına inanıyor.
 • İşlerin %90'ının gelecekte dijital beceriler gerektirdiği görülüyor
 • Avrupa'da 16 ile 74 yaşları arasındaki çalışanların %44'ü temel dijital becerilere sahip değil.
 • Hat çalışanları şu anda dijital dönüşümün% 10.9'unu yürütüyor.
 • Şirketlerin %34,4'ü, CEO'larının bir baş dijital dönüşüm sorumlusu atadığını söylüyor.
 • İşletmelerin %15,7'si, teknoloji kesintisinin "iş öldürücü" olduğunu söylüyor.

Dijital Dönüşümün İş Yaratımına Etkisi

Değişiklik yapmıyor 30,5%

Birkaç yeni iş yaratılmasına yardımcı oldu 24,4%

Sadece birkaç işi öldürdü 16,6%

Kesinlikle bir iş katili oldu 15,7%

Çok sayıda yeni iş yaratılmasına yardımcı oldu 12,9%

Dijital Dönüşüm: Size Uygun mu?

Yakın tarihli bir dijital dönüşüm pazar raporu, dijital teknolojilerin gerçekten de kilit endüstrilere dokunduğunu ve diğer sektörlere yayılmaya devam ettiğini ortaya koydu. Teknolojinin devasa kabulü, esas olarak dijitalleşmeyle birlikte gelen finansal ve büyüme fırsatlarından kaynaklanmaktadır.

Dijital teknolojinin kullanımı, dijital beceriler gerektiren yeni kurumsal rollerin yaratılmasına da yol açtı. Bu gelişmeler göz önüne alındığında, pratikte bu dönüşümün acil olması gerektiğini ortaya koyuyor.

Sunduğumuz istatistikler sadece bilgilendirme amaçlı değildir. Bunlar aynı şekilde dijital iş stratejinizi oluşturmak veya mevcut stratejinizi güçlendirmek için kullanılabilir.

Bu durumda, yapay zeka, iş zekası ve en iyi dijital varlık yönetimi yazılımı çözümleri gibi yeni teknolojilere yatırım yapılması şiddetle tavsiye edilir. Ayrıca, görevleri denetlemenize yardımcı olacak çevik bir proje yönetimi yazılımına sahip olmanıza da yardımcı olabilir.

Ancak işletmeniz için yeni bir platform için alışverişe çıkmadan önce, dijital stratejinizi ve aracın başarmasını istediğiniz şeyi düşünün.

Ayrıca, özelliklerini, fiyatlandırmasını ve paranın genel değerini öğrenin. Bu uygulamaları gözlemlediğinizde sağlam bir dijital iş stratejisine sahip olma yolunda olacaksınız.

Kaynak: https://financesonline.com/digital-transformation-statistics

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top