Terimler içinde ara (Kurallı ifadeler kullanılabilir)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifadeŞuna benzeyen
Terim Tanım
ID System (EPC Tags and readers)
Kimlik Sistemi, EPCglobal Ağı'nın EPC etiketlerinden ve okuyucularından oluşan bir bileşenidir. EPC etiketleri, bir alt katmanın üzerine bağlanmış bir mikroçip ve bir antenden oluşan radyo frekansı tanımlama aygıtlarıdır. Elektronik Ürün Kodu, kutulara, paletlere ve / veya öğelere uygulanan bu etikette saklanır. EPC etiketleri, Elektronik Ürün Kodlarını radyo frekansı tanımlaması kullanarak EPC okuyucularına iletir. EPC okuyucuları, radyo dalgaları yoluyla EPC etiketleri ile iletişim kurar ve EPC Middleware'i kullanarak yerel işletme bilgi sistemlerine bilgi sağlar.
IDEA
Uluslararası Veri Takası Birliği. EDI'ın küresel olarak yaygınlaşması için çalışan Brüksel merkezli organizasyondur.
IDOC
Ara belge anlamına gelir, popüler SAP iş sistemi için veya bir SAP uygulaması ile harici bir program arasında yazılmış uygulama programları arasında elektronik veri değişimi için standart bir veri yapısıdır. IDOC'ler, SAP'nin Uygulama Bağlantısı Etkinleştirme (ALE) sisteminde veri aktarımı için araç olarak kullanılırlar.
IETF
bk. Internet Mühendisliği Görev Gücü
İkili
Yalnızca 0 ve 1 değerlerinin kullanıldığı ikili sayı sistemidir.
İkili Eşzamanlama
Mesajların blok karakterler olarak gönderildiği iletişim protokolüdür. Veri bloklarının tamam ve doğru olduğu alıcı bilgisayar tarafından belirlenir.
İleri Şifreleme Standardı
İleri Şifreleme Standardı. Veri iletimi güvenliğini şifreleme yöntemiyle sağlamak amacıyla kullanılan birçok standarttan birisidir.
İletim Grubu
Bir veya daha fazla fonksiyonel grubun derlenmesidir. Takas olarak da bilinir.
İletim Onaylama
Tüm iletimin herhangi bir hata olmadan gerçekleşmiş olduğunun doğrulanmasıdır.
İletişim
Bilgi transferi yapmak amacıyla iki bilgisayarı elektronik olarak birbirine bağlamaktır.
İletişim Yazılımı
Bilgisayarların modemler aracılığıyla haberleşmesini sağlayan yazılımlardır.
Implementation Guide
Belli bir endüstri veya uygulamada kullanılan EDI mesajları listeleyen bir yayın. Bu mesajlardaki bilginin hangi segment ve veri elemanlarının bulundurması gerektiği dahil olmak üzere hangilerinin dahil edilmemesi gerektiği, ve hangi kod değerlerinin bu özel mesajın uygulamasında beklendiği, segment bazında ve veri elemanı bazında sunulması gerektiğini gösterir.
Industry Specific
Özel bir gurup şirketin ortak bir çalışma için bir araya gelmesi durumunda kullanışlıdır. EDI'da bir EDI Standardının sadece bir endüstri tarafından kullanılabilme kabiliyetini ifade eder.
Interactive EDI
Önceden programlanmış bağlam içinde doğrudan EDI takası yapan iki uygulamadır.
Interaktif EDI
Önceden programlanmış bağlam içinde doğrudan EDI takası yapan iki uygulamadır.
Interchange
Bir şirketten diğerine bilgi alışverişi. Bir seferde bir gönderenden bir alıcıya gönderilen işlem setleri grubudur.
Interchange Control Header
Bir bilgi alışverişinin yerinin başlangıcını belirten ve tanımlayan veri bölümü.
Interchange Control Trailer
Bir değiş tokuşun sonunu gösteren veri bölümü.
Interchange Envelope
ISA / IEA onaylı, tek bir gönderici / alıcı kombinasyonu durumundaki değişimi temsil eden başlık ve takip eden bölümlerindeki özel veri iletimi bilgileri.
Interchange Format
Yapılandırılmış bir iş belgesini tanımlayan belirli bir veri düzenidir. Takas biçimi, ayrıntılı veri öğelerinin sırasını, gösterimini ve gruplandırılmasını belirtir ve her öğeyi veri türü, seçenekler, kararlılık, boyut ve geçerli değerler açısından açıklayabilir.

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top