Terimler içinde ara (Kurallı ifadeler kullanılabilir)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifadeŞuna benzeyen
Terim Tanım
Kağıt Dökümantasyon
Bir ticari işlemde bilgi iletimi için geleneksel olarak kullanılmakta olan dökümanlardır.
Karakter
Bir nesnenin karakterini tanımlamak için kullanılan terimdir. Örneğin bir karakter değeri bir paketin yüksekliği, uzunluğu veya genişliği gibi bir değeri taşıyabilir.
Karar Destek Sistemi
Karar Destek Sistemi. Karar vermeye yardımcı olmak amacıyla analiz programları, ana bilgisayarlar ve bunların oluşturduğu network kullanılarak dizayn edilmiş yazılımlardır.
Karşıdan Yükleme
Operator kontrolundeki bilgisayar uzaktaki başka bir bilgisayardan veri alma sürecidir.
Katma Değerli Şebeke
Genellikle VAN olarak kısaltılır ve bugün EDI Şebeke Hizmet Sağlayıcı olarak adlandırılır; aboneler arasındaki bilgi alışverişini elektronik olarak işleyen bir üçüncü parti kuruluştur. VAN'lar tarafından sağlanan hizmetler arasında EDI iletimlerinin elektronik posta kutusu, protokol ve hız dönüşümü ve denetim izleme için EDI kayıt tutma yer alır.
Kayıt Defteri
İlgili depo öğelerinin ve bunlarla ilgili meta verilerin kaydedilebileceği bir mekanizma, konumlarına ve bunlardaki tüm meta verilerine bir işaretçi sorgunun bir sonucu olarak alınabilir.
Kimlik doğrulama
Bir elektronik ileti alıcısının çözüm ortakları tarafından paylaşılmış olan elektronik anahtar veya algoritma kullanarak gönderenin kimliğini, mesajın bütünlüğünü ve mesajın içeriğini onayladığı mekanizmadır.
Kimlik Sistemi (EPC Etiketleri ve okuyucuları)
Kimlik Sistemi, EPCglobal Ağı'nın EPC etiketlerinden ve okuyucularından oluşan bir bileşenidir. EPC etiketleri, bir alt katmanın üzerine bağlanmış bir mikroçip ve bir antenden oluşan radyo frekansı tanımlama aygıtlarıdır. Elektronik Ürün Kodu, kutulara, paletlere ve / veya öğelere uygulanan bu etikette saklanır. EPC etiketleri, Elektronik Ürün Kodlarını radyo frekansı tanımlaması kullanarak EPC okuyucularına iletir. EPC okuyucuları, radyo dalgaları yoluyla EPC etiketleri ile iletişim kurar ve EPC Middleware'i kullanarak yerel işletme bilgi sistemlerine bilgi sağlar.
KNX
Kore otomotive endüstrisi için IP tabanlı iletişim ağı
Konşimento
Satıcı tarafından gönderilmekte olan malların tanımlanması amacıyla satıcı veya nakliyeci tarafından kullanılan dokümanlardır.
Kontrol Doğrulama
Kontrol kesimleri içindeki verinin doğru olduğunun onaylanmasıdır.
Kontrol Numarası
Referans numarası olarak da bilinir. Standart veri öğesini (veri öğesi tanımlayıcısı) veya standart bir segmenti (segment tanımlayıcısı) ayırmak için kullanılan bir kimlik numarası.
Kontrol Segmenti
Bir veri bölümüyle aynı yapıya sahip olan, ancak veri bölümlerini gruplamak için denetim bilgilerini aktarmak için kullanılan bir denetim bölümü.
Kontrol Yapısı
EDI’da Başlangıç ve bitiş (Başlık ve Artbilgi) kesimleridir.
Kontrol Zarfı
Tam ve doğru verinin ulaştırıldığından emin olmak için kullanılır.
Koşulluluk
Bir veri öğesi gereklilik ataması, özel bir veri öğesinin varlığının bir değere veya o kesimdeki diğer veri öğelerinin varlığına bağımlıdır. Koşullar önceden belirlenmeli ve bilgisayar tarafından işlenebilmelidir.
Kullanıcı
EDI gibi belirli bir amaca yönelik bir bilgisayar veya standartlar sistemini kullanan bir kişi ya da şirket.
Kullanıcı grubu
Bir tekniği veya teknolojiyi birleştirilmiş bir şekilde istihdam etmek isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya gelen bireylerin ve / veya şirketlerin bir organizasyonu. Kullanıcı grupları tartışma organizasyonudur.
Küresel Kayıt Defteri
Yerel veri havuzlarında tutulan verilere işaret eden merkezi bir servistir; yerel veri havuzlarında tutulan ürün verilerini arayan şirketler için bir dizin sağlar ve veri havuzlarının GS1 standartlarıyla tam olarak uyumlu olmasını sağlar.
Küresel Şirket Tanımlayıcı
Veri Evrensel Numaralandırma Sistemi için RosettaNet markalı terim. Küresel Şirket Tanımlayıcı, RosettaNet nesnesidir ve Veri Evrensel Numaralandırma Sistemi belirtilen çözümdür.

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top