Terimler içinde ara (Kurallı ifadeler kullanılabilir)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifadeŞuna benzeyen
Terim Tanım
Fatura
Alıcı tarafından ödenmesi gereken belirli öğeleri, fiyatı ve miktarları bir alıcıyla bildiren bir ödeme talebidir. Ödeme şartları genellikle fatura bilgilerine eşlik eder.
File
Bir bilgisayar sisteminin saklama alanındaki temel saklama birimi olarak değerlendirilen ilişkili kayıtların derlemesidir.
File Structure
İçerdiği bilgilerin talep edildiğinde tekrar okunabilmesi için bir dosyanın bilgisayar tarafından düzenlendiği format
File, flat
Tüm bilginin tek bir karakter seti içinde bir araya getirildiği bilgisayar dosyasıdır.
FIN
SWIFT FIN, mesaj aktarımına dayalı bir saklama ve yönlendirme sistemdir. FIN bugün SWIFTNet'te kullanılan ana mesajlaşma mekanizması olup, şirketlerin likidite ve risk yönetimi amacıyla kullanmaktadır.
Fonksiyonel Grup
İlgili işlem kümelerinin bir koleksiyonu. Başlangıç (GS) ve bitiş (GE) segmentleri komple bir fonksiyonel grubu çerçevelemk için kullanılır.
Fonksiyonel Grup Segmentleri (GS/GE)
Bu bölümler, satınalma siparişleri gibi belgelerin belirli bir işlevsel grubunu tanımlar.
FTP
Dosya Transfer Protokolü. Dosyaları bir bilgisayardan diğerine Internet üzerinden taşımanın standart yöntemidir.
Functional Acknowledgement
Bir EDI iletim alıcısı tarafından gönderene gönderilen ve bir iletinin alındığını ve sözdizimsel olarak kabul edilebilirliğini belirten bir işlem kümesi. Mesajın içeriğinin onayını vermez, sadece mesajın başarıyla alındığını ve yorumlandığını söyler. Genellikle kısaltılmış ve "FA" olarak anılır.
Functional Group
İlgili işlem kümelerinin bir koleksiyonu. Başlangıç (GS) ve bitiş (GE) segmentleri komple bir fonksiyonel grubu çerçevelemk için kullanılır.
Functional Group Segments (GS/GE)
Bu bölümler, satınalma siparişleri gibi belgelerin belirli bir işlevsel grubunu tanımlar.

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top