Terimler içinde ara (Kurallı ifadeler kullanılabilir)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifadeŞuna benzeyen
Terim Tanım
NAK
Iletim içindeki hata tanımlamanın bir olumsuz alındı bildirimi şeklidir.
National Standards Body
Bir ülkedeki o ülkenin endüstrisi için tüm teknoloji ve mekanik uygulamaları için standartları koruma göreviyle yükümlü olan organizasyon.
Nesne
Verinin saklandığı ve veri üzerinde değişiklik işlemlerinin yapıldığı elemandır.
Network
EDI'nın gerçekleşmesini sağlamak üzere bilgisayarları birbirine bağlayan elektronik iletişim sistemi.
Network Management
Hataların belirlenmesi, hesapların yönetilmesi, konfigurasyon, güvenlik ve performans yönetimi görevlerinin yerine getirilmesidir.
Network Service Provider
Bir ağa sahip olan ve hizmet ve yeteneklerini başkalarına ücret karşılığı sunan bir şirket.
Niteleyici
Bir EDI Adress parçasıdır
Noktadan Noktaya
İletilerin bir VAN kullanmadan doğrudan bir iş ortağından diğerine gönderildiği bir iletişim türünü ifade eder.
Notification of Shipment
Teslimat programına ilişkin bilgileri ve gönderinin açıklamasını içeren bir işlem kümesi.

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top