Terimler içinde ara (Kurallı ifadeler kullanılabilir)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifadeŞuna benzeyen
Terim Tanım
CEDI
The Common EDI Forum, İngiliz market endüstrisi için bir grup mesajlaşma standartlarını geliştirmiştir.
CEFACT
UN/CEFACT olarak da bilinir. The United Nations Center for Trade Facilitation and Electronic Business. Birleşmiş Milletler Ticareti Kolaylaştırma Merkezi ve Elektronik Ticaret.
Çeviri
Bilgiyi EDI standart biçimlerine ve EDI standart biçimlerinden dönüştürme süreci.
Çevirmen
Bilgileri düz dosyadan EDI formatına veya EDI formatından düz dosyaya dönüştürmek için kullanılan bir program.
Classifier
Ürünlerin nasıl gruplanacağının tarif edildiği terimdir.
Clearing House
Şirketler/kuruluşlar arasında gönderilen/alınan elektronik mesajların veya dokümanların üçüncü bir kuruluşta merkezi olarak toplanmasıdır. Mesaj veya dokümanlar alıcının alım yapmaya hazır olduğu zamana kadar bu merkezde tutulur.
Communication Software
Bilgisayarların modemler aracılığıyla haberleşmesini sağlayan yazılımlardır.
Communications
Bilgi transferi yapmak amacıyla iki bilgisayarı elektronik olarak birbirine bağlamaktır.
Compliance Checking
Veri iletişiminin ANSI X12 yazım kurallarına uyumluluğunun denetlenmesi sürecidir.
Conditional (C)
Bir veri öğesi gereklilik ataması, özel bir veri öğesinin varlığının bir değere veya o kesimdeki diğer veri öğelerinin varlığına bağımlıdır. Koşullar önceden belirlenmeli ve bilgisayar tarafından işlenebilmelidir.
Confirmation
Hedeflenen alıcı tarafından veri transferinin alındığının bildirilmesidir. (bkz. Functional Acknowledgement)
Consumer Packaged Goods
Paketlenmiş Tüketim Ürünleri, gıda, içecek, ayakkabı, giyim ve temizlik ürünleri ve benzerleridir.
Continuous Replenishment Program
Kabul edilmiş bir tedarik politikası çerçevesinde, talep, stok durumu, stok yönetim bilgilerinin otomatik olarak alış-verişine dayalı, tedarikçiler ve iş ortakları arasında sürekli ürün tedarik etme stratejisidir. Amaç, hızlı ve kesintisiz ürün akışı sayesinde mağazalarda minimum stok bulundurmaktır.
CONTRL
EDIFACT karşılğı Functional Acknowledgement (FA) olan bir mesajıdır.
Control Envelope
Tam ve doğru verinin ulaştırıldığından emin olmak için kullanılır.
Control Number
Referans numarası olarak da bilinir. Standart veri öğesini (veri öğesi tanımlayıcısı) veya standart bir segmenti (segment tanımlayıcısı) ayırmak için kullanılan bir kimlik numarası.
Control Segment
Bir veri bölümüyle aynı yapıya sahip olan, ancak veri bölümlerini gruplamak için denetim bilgilerini aktarmak için kullanılan bir denetim bölümü.
Control Structure
EDI’da Başlangıç ve bitiş (Başlık ve Artbilgi) kesimleridir.
Control Validation
Kontrol kesimleri içindeki verinin doğru olduğunun onaylanmasıdır.
Çözüm Ortağı
EDI Ticari dokümanlarının iletildiği ticari kuruluş. EDI sürecinde duruma göre veriyi gönderen veya alan taraf olabilir.

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top