Terimler içinde ara (Kurallı ifadeler kullanılabilir)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifadeŞuna benzeyen
Terim Tanım
Dağtım Römork Bildirimi
Bir römorkden daha az miktardaki gönderimler için bir listedir. Listede Pro numarası, ekipman tanımlanması ve elverişli tarihler gibi römorka yüklenmiş sevkiyatın dağıtımı dağıtımıyla ilişkili bilgiler bulunur.
Data Element
Bir EDI Standards sisteminin veri sözlüğünde tanımlanan ve bir EDI mesajında veya işlem setinde bulunan bir birim veya bilgi parçası oluşturan bir veya daha fazla veri öğesi. "Veri öğesi" terimi, bazı metinlerde, genellikle veri öğesi numarasını (yani, veri öğesi 128'i DE128 olarak kısaltır) takip eden "DE" olarak kısaltılır.
Data Element, Composite
Bir ayırıcı karakter ile ayrılmış, EDI Standardları sözlüğünde tanımlanmış olduğu gibi bir birim veya bilgi parçası oluşturacak şekilde bir araya getirilmiş ve bir EDI mesajı veya işlem seti içinde bulunan iki veya daha fazla ilişkili veri parçasıdır
Data pool
Çözüm ortakları için GDSN uyumlu paylaşım ve eşzamanlama mekanizmasıdır. Ürün verisi saklamanın yanı sıra, bir veri havuzu GLOBALRegistry (Küresel Kayıt) ve diğer veri havuzları ile iletişim için gerekli fonksiyon ve iş akışını sağlar.
Data Segment
Bir kesim küme içinde ardışık sıralı konumu tarafından belirlenmiş olan, önceden tanımlanmış fonksiyonel ilişkili veri elemanları kümesinden meydana gelir.
Data Segment Directory
Standart içindeki tüm kesimlerin biçimlendirmelerini gösteren yayındır.
Data Synchronization
Veri eşzamanlama, çözüm ortakları arasında standart hale getirilmiş ürün ve lokasyon bilgisinin elektronik transferi ve bu verinin zaman içinde sürekli olarak eş zamanlı kalmasının sağlanmasıdır.
Decryption
Şifrelenmiş bir iletideki karıştırılmış veya gizleme amacıyla kodlanmış verinin alıcı tarafta çevrilmesidir. (bkz. Şifreleme)
Dedicated Line
Sürekli bağlantılı iki bilgisayar sistemi arasında veri iletişimi sağlayan noktadan noktaya hat.
Default Settings
Sisteme giriş sırasında otomatik standart yapılandırma için bir bilgisayara verilen komutlar kümesidir. Bu komutlar kümesi her defasında sistemi tekrar yapılandırma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Değerlendirimiş Alındı Uzlaşması
Bir tedarikçiye faturanın yerini alacak şekilde ödeme başlatma yöntemi. Öncelikli olarak otomobil endüstrisinde kullanılır. İlk önce fiyat geniş kapsamlı ya da başka bir satın alma emri ile kararlaştırılır. Daha sonra, bir maddi bırakma, tedarikçiye teslimat miktarını bildirir. Bir gönderim bildirimi, gerçekte teslim edilen miktarı teyit eder ve ödeme makbuz üzerine tetiklenir.
Değişken Boyutlu Dosya
Minimum ve maksimum gereksinimler arasında değişebilen, ancak sabit uzunluğu belirlenmeyen veri öğeleri içeren bölümlere sahip bir dosya. Elemanın sonunu işaretlemek için bir veri öğesi sınırlayıcı gerekir ve segmentin sonunu işaretlemek için bir segment delimiter karakteri gerekir.
DELFOR
Dağıtım tahmin mesajı
Delimiters
İki seviyeli ayırıcılar ve bir sonlandırıcıdan meydana gelen, transfer edilmekte olan veri akışının bütünleşmiş parçasıdır. Ayırıcılar karşılıklı değişim başlığında tanımlanır. En üstten en düşük seviyeye ayırıcılar ve sonlandırıcılar: Kesim sonlandırıcı, veri elemanı ayrıcı, ve bileşken eleman ayırıcı (yalnızca EDIFACT’te kullanılır)
Delivery Notice
Avrupa'da ASN yerine yaygın kullanılan terim.
Delivery Trailer Manifest
Bir römorkden daha az miktardaki gönderimler için bir listedir. Listede Pro numarası, ekipman tanımlanması ve elverişli tarihler gibi römorka yüklenmiş sevkiyatın dağıtımı dağıtımıyla ilişkili bilgiler bulunur.
DELJIT
Tam zamanında Dağıtım mesajı
Denetim İzi
İşlemlerin el veya otomasyon ile kaydının yapılmasıdır.
DES
Veri Şifreleme Standardı. Veri güvenliği için transfer sırasında şifreleme standartlarından birisidir.
DESADV
Dağıtım Tavsiye Mesajı

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top