Terimler içinde ara (Kurallı ifadeler kullanılabilir)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifadeŞuna benzeyen
Terim Tanım
BAI
Nakit Akış Yönetimi Raporlama kıstaslarını belirlemekten sorumlu Finans Hizmetleri gurubudur. Banka ile kurumsal müşterisi arasında verilerin banka sistemi ile müşterinin sistemi arasında nasıl iletileceğini belirlenmesi amacıyla önce BAI1 ve sonrasında BA2 tanımlanmıştır.
Bar Code
Önceden tanımlanmış bir şekle uygun olarak dikdörtgen çizgi ve aralarındaki boşluklardan oluşturulmuş dizilimdir. Genellikle ürünlerin otomatik sistemler tarafından tanınması için kullanılır.
Barkod
Önceden tanımlanmış bir şekle uygun olarak dikdörtgen çizgi ve aralarındaki boşluklardan oluşturulmuş dizilimdir. Genellikle ürünlerin otomatik sistemler tarafından tanınması için kullanılır.
Basit veri öğeleri
Tek bir değer içeren bir veri öğesi.
Batch Control Totals
Yığın işlemlerinin doğru bir şekilde işlendiğinden emin olmak için çıktının tutar veya nicelik toplamları, kayıt veya doküman adetleri veya yığın toplamları ile karşılaştırılmasıdır.
Batch Processing
Bilgisayar bilgisinin bir gurup veya yığın içinde toplandıktan sonra işlenmesidir.
Baud
Veri iletiminde sinyal değişim oranıdır. Genellikle saniyedeki bit sayısına eşittir.
Bildirim
Satıcı tarafından gönderilen malın nereye ulaşacağını açıklayan belge. Birden fazla varış noktası dahil edilebilir.
Bilgilendirme Alındısı
Alınan ürünün miktarını, açıklamasını ve durumunu içeren bir işlem seti.
Bill of Lading
Satıcı tarafından gönderilmekte olan malların tanımlanması amacıyla satıcı veya nakliyeci tarafından kullanılan dokümanlardır.
Binary
Yalnızca 0 ve 1 değerlerinin kullanıldığı ikili sayı sistemidir.
Bisynchronous
Mesajların blok karakterler olarak gönderildiği iletişim protokolüdür. Veri bloklarının tamam ve doğru olduğu alıcı bilgisayar tarafından belirlenir.
BlockChain

Blockchain, işlem geçmişini kaydeden paylaşımlı ve dağtılmış bir dijital defterdir. Bir işlem yapıldıktan sonra değiştirilemez. Birisi yeni bir işlem yapmak istiyorsa, tüm taraflar defterlerine eklediklerine onay vermek zorundadırlar.

Bir işlem Blockchain (aynı zamanda “Blok” olarak da bilinir) kullanılarak her işlendiğinde, sınırsız bir işlem (Blok) zincirine yeni bir blok olarak eklenir. Her blok önceki ve sonraki bloklara bağlanır ve geri dönüşü olmayan ve değiştirilemez bir zincirdeki bir sonraki bloğun parçası haline gelirler. Bu esnada, güncellenen bu yeni zincirin ve işlemin bir kopyasını Blockchain ağı geneline dağıtır ve bu da dağıtılmış mimariye sahip yaygınlaştırılmış bir defter ile sonuçlanır.

İlk dağıtılmış blok zinciri, 2008 yılında Satoshi Nakamoto olarak tanınan aslında kim olduğu bilinmeyen anonim bir programcı veya programcı grubu tarafından kavramsallaştırılmış ve ertesi yıl ilk dijital para biriminin - bitcoin - çekirdek bir bileşeni olarak uygulanmıştır. Bitcoin tasarımı diğer uygulamalar için ilham kaynağı olmuştur.

Blok Zinciri
bkz. BlockChain
Business Document
Ticari faaliyetler nedeniyle taraflar arasında iletilen doküman kümesidir.
Business Partner
EDI Ticari dokümanlarının iletildiği ticari kuruluş. EDI sürecinde duruma göre veriyi gönderen veya alan taraf olabilir.
Business Partner Agreement
RosettaNet’de Business Partner Agreement genel anlaşma koşullarını, katılımcıların rollerini (alıcı, satıcı), iletişim ve güvenlik protokollerini ve işlem süreçlerini (geçerli işlemler, sıralama kuralları vb.) tanımlar. Extensible Markup Laguage-Based Business Partner Agreement dokümanları; ticari tarafların her birinin kendi sistemleri ve iş süreçlerinin diğeriyle iletişime geçebilmesini için anlaşmak zorunda oldukları temel bilgileri barındırır.
Business Process
Doğru bir şekilde yürütüldüğünde, açık bir şekilde tanımlanmış olan ticari hedefleri gerçekleştiren aktiviteler kümesidir.
Business Process Modelling
“olduğu gibi” modelleme olarak da tanımlanır; bir iş sürecinin öğelerini ayrıştırmak ve açıklıkla tanımlanmış iş ortağı arayüzleri modelini yaratmak için kullanılan bir RosettaNet bağlam geliştirme bileşenidir.
Business to Business (B2B)
Elektronik ortamda şirketlerin kendi aralarında alım satım işlemleri yapma uygulamasıdır.

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top