Terimler içinde ara (Kurallı ifadeler kullanılabilir)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifadeŞuna benzeyen
Terim Tanım
Paketlenmiş Tüketim Ürünleri
Paketlenmiş Tüketim Ürünleri, gıda, içecek, ayakkabı, giyim ve temizlik ürünleri ve benzerleridir.
Paperwork
Bir ticari işlemde bilgi iletimi için geleneksel olarak kullanılmakta olan dökümanlardır.
Payment Terms
Ayrıca Satış Şartları da denir. Arz tarafı iş ortağı ve talep tarafı iş ortağı arasında fatura ödeme anlaşması anlamına gelir, örn. Net 30, faturanın 30 gün içinde ödenmesi gerektiğini gösterir.
PIDX
Enerji endüstrisinde kullanılan XML döküman şemasıdır.
Pilot
Çalışan versiyonun uygulanmasından önce bir konseptin yaşayabilirliğini belirlemek için son sistemin bir bölümünü bir gösterge olarak test etme süreci.
Pilot Proje
Önerilen EDI Sisteminin uygulanabilirliğini test etmek için iki veya daha fazla EDI iş ortağı arasında yürütülen bir proje.
Pilot Project
Önerilen EDI Sisteminin uygulanabilirliğini test etmek için iki veya daha fazla EDI iş ortağı arasında yürütülen bir proje.
PIP
İş Ortağı Arayüzü Süreçleri. RosettaNet PIP'leri, XML tabanlı diyaloglar yoluyla iş ortakları arasındaki iş süreçlerini tanımlar.
PIP Blueprint
İş Ortağı Rolleri (alıcı, satıcı, derleyici, katalog yayıncısı, vb.) Ortaklaşa bir iş hedefi elde eden arabirim etkinliklerini etkileşimli olarak nasıl gerçekleştirdiğini belirten bir iş modeli. PIP Blueprint belgesi anlatım ve diyagramları içerir.
PIP Choreography
İş Süreci Spesifikasyon Şeması kullanılarak belirtilen İş Ortağı Arayüz Süreci mesajlarının değişim sırası.
PIP Değişim Modeli
Belirli bir bağlamda iş ortakları arasında takas edilen bilgilerin yapısı; Içerik yapısı, Birleşik Modelleme Dili veya Genişletilebilir Biçimlendirme Dili şemaları kullanılarak açıklanmıştır.
PIP Design and Development Process
Spesifikasyon Gereksinimi Belgesinde ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde, gereksinimleri temel alan bir PIP Şartnamesi oluşturmak için gerekli çalışmaları ve adımları anlatan yapılandırılmış bir süreç.
PIP in Production
İki iş ortağının, canlı bir işlem için bir iş süreci arabirimi olarak bir RosettaNet İş Ortağı Arayüzü Süreci kullanıyor olması (pilot veya testte değil).
PIP Interchange Model
Belirli bir bağlamda iş ortakları arasında takas edilen bilgilerin yapısı; Içerik yapısı, Birleşik Modelleme Dili veya Genişletilebilir Biçimlendirme Dili şemaları kullanılarak açıklanmıştır.
PIP Koreografisi
İş Süreci Spesifikasyon Şeması kullanılarak belirtilen İş Ortağı Arayüz Süreci mesajlarının değişim sırası.
PIP Protocols
PIP Blueprint'I tanımlayan ve görselleştiren teknik arayüz diyagramlarıdır.
PIP Protokolleri
PIP Blueprint'I tanımlayan ve görselleştiren teknik arayüz diyagramlarıdır.
PIP Specification
Sistemin geliştirilmesi veya doğrulanması amacıyla bir sistemin kesin bir tanımını sağlayan ayrıntılı belge
PIP Spesifikasyonu
Sistemin geliştirilmesi veya doğrulanması amacıyla bir sistemin kesin bir tanımını sağlayan ayrıntılı belge
PIP Tasarım ve Geliştirme Süreci
Spesifikasyon Gereksinimi Belgesinde ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde, gereksinimleri temel alan bir PIP Şartnamesi oluşturmak için gerekli çalışmaları ve adımları anlatan yapılandırılmış bir süreç.

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top