Terimler içinde ara (Kurallı ifadeler kullanılabilir)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifadeŞuna benzeyen
Terim Tanım
Validation
Uyumluluk standartlarının bir EDI iletimindeki belirli bir döküman ile karşılanmış olduğunun belirlenmesi sürecidir.
Value-Added Network
Genellikle VAN olarak kısaltılır ve bugün EDI Şebeke Hizmet Sağlayıcı olarak adlandırılır; aboneler arasındaki bilgi alışverişini elektronik olarak işleyen bir üçüncü parti kuruluştur. VAN'lar tarafından sağlanan hizmetler arasında EDI iletimlerinin elektronik posta kutusu, protokol ve hız dönüşümü ve denetim izleme için EDI kayıt tutma yer alır.
VAN
bkz. Değer Eklenmiş Network
Variable-Length File
Minimum ve maksimum gereksinimler arasında değişebilen, ancak sabit uzunluğu belirlenmeyen veri öğeleri içeren bölümlere sahip bir dosya. Elemanın sonunu işaretlemek için bir veri öğesi sınırlayıcı gerekir ve segmentin sonunu işaretlemek için bir segment delimiter karakteri gerekir.
Varsayılan Ayarlar
Sisteme giriş sırasında otomatik standart yapılandırma için bir bilgisayara verilen komutlar kümesidir. Bu komutlar kümesi her defasında sistemi tekrar yapılandırma ihtiyacını ortadan kaldırır.
VDA
Alman Oto Endüstrisi EDI veri standardıdır.
Vendor Managed Inventory (VMI)
Müşteri tarafından gönderilen POS ve envanter bilgilerini izleyerek, satıcının ürününün müşterinin stok seviyelerini korumak için satıcının sorumluluğunu kabul ettiği bir envanter yenileme sistemi. Bu süreç, genellikle olabildiğince düzgün bir yenilenme akışı sağlamak için EDI vasıtasıyla otomatikleştirilir.
Veri Elemanı
Bir EDI Standards sisteminin veri sözlüğünde tanımlanan ve bir EDI mesajında veya işlem setinde bulunan bir birim veya bilgi parçası oluşturan bir veya daha fazla veri öğesi. "Veri öğesi" terimi, bazı metinlerde, genellikle veri öğesi numarasını (yani, veri öğesi 128'i DE128 olarak kısaltır) takip eden "DE" olarak kısaltılır.
Veri Elemanı, Bileşik
Bir ayırıcı karakter ile ayrılmış, EDI Standardları sözlüğünde tanımlanmış olduğu gibi bir birim veya bilgi parçası oluşturacak şekilde bir araya getirilmiş ve bir EDI mesajı veya işlem seti içinde bulunan iki veya daha fazla ilişkili veri parçasıdır
Veri Eşzamanlama
Veri eşzamanlama, çözüm ortakları arasında standart hale getirilmiş ürün ve lokasyon bilgisinin elektronik transferi ve bu verinin zaman içinde sürekli olarak eş zamanlı kalmasının sağlanmasıdır.
Veri Havuzu
Çözüm ortakları için GDSN uyumlu paylaşım ve eşzamanlama mekanizmasıdır. Ürün verisi saklamanın yanı sıra, bir veri havuzu GLOBALRegistry (Küresel Kayıt) ve diğer veri havuzları ile iletişim için gerekli fonksiyon ve iş akışını sağlar.
Veri Kesimi
Bir kesim küme içinde ardışık sıralı konumu tarafından belirlenmiş olan, önceden tanımlanmış fonksiyonel ilişkili veri elemanları kümesinden meydana gelir.
Veri Kesimi Rehberi
Standart içindeki tüm kesimlerin biçimlendirmelerini gösteren yayındır.
Version/Release
X12 standart formatında verilerin üretilmesi veya yorumlanması için kullanılan standardın yayınlanmasını tanımlar.
VICS
Gönüllü Endüstrilerarası Ticaret Çözümleri Derneği - iş kuralları ve spesifikasyonlarının geliştirilmesinde küresel bir liderlik rolü üstlenmesi misyonuyla kar amacı gütmeyen bir kuruluş; Eğitim ve ölçüm yoluyla uygulanmayı kolaylaştırarak, müşteri ve tüketici beklentilerini karşılayan veya aşan perakende tedarik zinciri verimliliğini ve etkililiğini geliştirir. GS1 US, Gönüllü Endüstriler Arasındaki Ticaret Çözümleri Derneği'nin sekretaryasıdır.
VPN
Sanal Özel Ağ

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top