Terimler içinde ara (Kurallı ifadeler kullanılabilir)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifadeŞuna benzeyen
Terim Tanım
Galia
Fransız otomotiv endüstrisi birliği
Gateway
Birden fazla ağ üzerinden EDI formatında belgelerin iletilmesini sağlayan, kamu ya da özel ağlar arasındaki arabağlantı.
GCI
Küresel Ticaret Girişimi. Tedarik zinciri performansını engelleyen sorunları tanımlayan ve veri, mesajlar, süreçler ve bunları benimsemek için GS1 gibi standart organlarına sunabilecek ilişkili gereksinimler için potansiyel küresel çözümler öneren global bir endüstri kullanıcı grubu.
GDD
Genel Veri Sözlüğü: bir öğenin tüm potansiyel niteliklerinin tanımlanmasına izin veren bir GS1 standardı. Bu nitelikler boyut, marka bilgileri, lojistik bilgi vb. Içerebilir.
GDS
Küresel veri eşzamanlaması
GDSN
Küresel veri eşzamanlama iletişim ağı. Tüm veri havuzlarının birbiri ile karşılıklı çalışması ve verinin hiç bir engel olmadan paylaşılabilmesini sağlayan iletişim ağıdır.
Genel Veri Sözlüğü
GS1 İş İleti Standartlarında kullanılan tüm veri öğelerinin tanımları ve nitelikleri bilgi havuzu.
Genişletilebilir İşaretleme Dili
Genişletilebilir İşaretleme Dili, daha esnek ve uyarlanabilir bilgi tanımlaması sağlayarak Web'in işlevselliğini artırmak üzere tasarlanmıştır. Üst Metin İşaretleme Dili (tek bir ön tanımlı işaretleme dili) gibi sabit bir format olmadığı için Genişletilebilir olarak adlandırılır. Bunun yerine, Genişletilebilir İşaretleme Dili, bireylerin sınırsız farklı belge türleri için biçimlendirme dillerini özelleştirmelerini sağlayan bir üst seviye dildir (diğer dilleri açıklayan bir dildir). Genişletilebilir İşaretleme Dili, metin biçimlendirme sistemleri için uluslararası standart meta dil olan Standart Genelleştirilmiş İşaretleme Dili'nde yazıldığı için bunu yapabilmektedir.
GLN
Bir Genel Konum Numarası (GLN), dünya genelinde tek bir şekilde tanımlanmalarını sağlamak için konumlara atanan benzersiz bir numaradır. Bu genel konum numaraları herhangi bir yasal, fiziksel ve işlevsel konumu tanımlamak için kullanılabilir. Global konum numaraları, bilgisayar dosyaları için başvuru anahtarıdır ve burada şirket veya konum hakkında bilgi bulabilirsiniz. GLN'ler konumların adlarını ve adreslerin yerini alır ve özellikle işlemleri otomatikleştirirken yararlıdır; Bu şekilde bilgisayarların herhangi bir elle müdahale olmaksızın bilgileri doğru hedefe yönlendirmelerine izin vermektedirler. Elektronik Veri Değişimi (EDI) iş iletileri ve veri havuzlarındaki yerleri ve iş ortaklarını belirlerken GLN'ler kullanılmalıdır; ve aynı şekilde fiziksel bir yeri tanımlamak veya teslimat veya faturalandırma amacıyla ilgili bilgileri sağlamak için barkodlarda da kullanılabilir.
Global Company Identifier
Veri Evrensel Numaralandırma Sistemi için RosettaNet markalı terim. Küresel Şirket Tanımlayıcı, RosettaNet nesnesidir ve Veri Evrensel Numaralandırma Sistemi belirtilen çözümdür.
Global Data Dictionary
GS1 İş İleti Standartlarında kullanılan tüm veri öğelerinin tanımları ve nitelikleri bilgi havuzu.
GLOBAL Registry
Yerel veri havuzlarında tutulan verilere işaret eden merkezi bir servistir; yerel veri havuzlarında tutulan ürün verilerini arayan şirketler için bir dizin sağlar ve veri havuzlarının GS1 standartlarıyla tam olarak uyumlu olmasını sağlar.
Gönderici
EDI mesajının gönderen tarafıdır.
Gönderim Bildirimi
Alıcıya ürünlerin gönderildiğini, nasıl paketlendiğini, tahmini varış zamanını bildirien dökümanların elektronik versiyonudur. Gönderim Bildirimi veya Dağıtım Bildirimi olarak da adlandırılırlar.
Gönderim Bildirimi
Malzeme göndericisi tarafından sevkıyatın gönderildiğini bildiren; PO numarası, tahmini varış zamanı, taşıyıcı gibi ayrıntıları sağlayan bir EDI işlemi.
GPC
Küresel Ürün Sınıflaması: farklı şirket sınıflandırma sistemlerini birbirine bağlamanın bir yolunu sunan ve ortak çalışma süreçleri için ortak bir dil sunan ürünleri sınıflandırmanın standart bir yoludur.
GRN
Alınan Mallar Notu. Alınan şeyleri teyit etmek için mal alan bir müşteri tarafından hazırlanan, faturaların ödeme için onaylanabileceği bir belge.
GS1
Bir milyondan fazla şirket tarafından bar kodlama, elektronik mesajlaşma, veri senkronizasyonu ve EPCglobal Ağı aracılığıyla radyo frekansı tanımlaması için kullanılan küresel tedarik zinciri standartlarını ve çözümlerini geliştiren dünya standartlarında kuruluşlar ve servis sağlayıcıları ağı.
GSMP
Küresel Standartlar Yönetim Süreci. GS1 çerçevesinde küresel veri senkronizasyon standartlarının geliştirilmesi için yönetim organı. Endüstri katılımcılarına ve çözüm sağlayıcılarına açık olan GSMP, teknik gereksinimlerin geliştirilmesi ve teknik uygulamalar için küresel standartlar oluşturma süreci sağlar.
GTIN
Küresel Ticaret Ürün Numarası. Her bir ürün için benzersiz bir tanımlayıcı.

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top