Terimler içinde ara (Kurallı ifadeler kullanılabilir)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifadeŞuna benzeyen
Terim Tanım
Mailbag
VAN (EDI) adresleri arasındaki karşılıklı bağlantı için ANSI- tanımlanmış standartdır
Mailbox
Bilgisayarda, genellikle bir Şebeke Hizmet Sağlayıcısı tarafından kullanılan, dosyanın istenilen alıcı tarafından alınana kadar yerleştirildiği bir dosya depolama alanı.
Manifest
Satıcı tarafından gönderilen malın nereye ulaşacağını açıklayan belge. Birden fazla varış noktası dahil edilebilir.
Mapping
Şirketin veritabanındaki hangi bilgilerin bir EDI mesajının veya işlem setinin her bir veri öğesine yerleştirilmesi gerektiğini belirleme görevi veya bir EDI mesajının veya işlem kümesinin hangi veri öğelerinin şirketin veritabanına konması gerektiğinin belirlenmesidir.
Merkez
B2B sürecini çözüm ortakları (tedarikçiler) ile birlikte başlatan bir şirket için (genellikle alıcıdır)kullanılan EDI terimidir. Spoke terimine de bakınız.
Mesaj
EDI'da bir ticari kayıt veya bir ticari kaydın parçasını oluşturan bir bilgi bloğudur.
Mesaj Anahtarlama
Bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının hizmetleri aracılığıyla bilgisayarlar arasında doğrudan aktarma mesajının yönlendirilmesi.
Mesaj Başlığı
Bir mesajı başlatan ve benzersiz şekilde tanımlayan servis bölümüdür.
Mesaj Sonu
Bir mesajı sonlandıran servis segmenti.
Mesaj Standartları
EDI'nın yürütüleceği sözdizimi, veri öğeleri, bölümler ve mesajlar (işlem setleri) sistemi.
Mesaj Tipi
Belirli bir işlem türünün (ör. Fatura) gereksinimlerini kapsayan tanımlanmış ve yapılandırılmış bir veri öğesi grubu.
Mesaj Yapı Diyagramı
Bir mesajın yapısının grafik görselidir.
Message
EDI'da bir ticari kayıt veya bir ticari kaydın parçasını oluşturan bir bilgi bloğudur.
Message Header
Bir mesajı başlatan ve benzersiz şekilde tanımlayan servis bölümüdür.
Message Standards
EDI'nın yürütüleceği sözdizimi, veri öğeleri, bölümler ve mesajlar (işlem setleri) sistemi.
Message Structured Diagram
Bir mesajın yapısının grafik görselidir.
Message Switching
Bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının hizmetleri aracılığıyla bilgisayarlar arasında doğrudan aktarma mesajının yönlendirilmesi.
Message Trailer
Bir mesajı sonlandıran servis segmenti.
Message Type
Belirli bir işlem türünün (ör. Fatura) gereksinimlerini kapsayan tanımlanmış ve yapılandırılmış bir veri öğesi grubu.
Modem
Modülatör / Demodülatörün kısaltılış biçimi. İletişim sağlamak için bilgisayarı bir telefon hattına bağlayan elektronik cihaz.

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top