Terimler içinde ara (Kurallı ifadeler kullanılabilir)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifadeŞuna benzeyen
Terim Tanım
Tag
Bölüm ve veri elemanları ile birlikte kullanılan tekil tanımlayıcıdır.
Takas
Bir şirketten diğerine bilgi alışverişi. Bir seferde bir gönderenden bir alıcıya gönderilen işlem setleri grubudur.
Takas Biçimi
Yapılandırılmış bir iş belgesini tanımlayan belirli bir veri düzenidir. Takas biçimi, ayrıntılı veri öğelerinin sırasını, gösterimini ve gruplandırılmasını belirtir ve her öğeyi veri türü, seçenekler, kararlılık, boyut ve geçerli değerler açısından açıklayabilir.
Takas Çerçevesi
ISA / IEA onaylı, tek bir gönderici / alıcı kombinasyonu durumundaki değişimi temsil eden başlık ve takip eden bölümlerindeki özel veri iletimi bilgileri.
Takas Kontrol İzi
Bir değiş tokuşun sonunu gösteren veri bölümü.
Takas Kontrol Üstbilgisi
Bir bilgi alışverişinin yerinin başlangıcını belirten ve tanımlayan veri bölümü.
Takas Merkezi
Şirketler/kuruluşlar arasında gönderilen/alınan elektronik mesajların veya dokümanların üçüncü bir kuruluşta merkezi olarak toplanmasıdır. Mesaj veya dokümanlar alıcının alım yapmaya hazır olduğu zamana kadar bu merkezde tutulur.
TCP/IP
İnternet için ağ protokolü.
TDCC
Ulaşım Bilgileri Koordinasyon Komitesi. Bu, Amerika Birleşik Devletleri için orijinal EDI organizasyonudur. Çabaları ile ilk EDI Standartları geliştirildi, yayınlandı ve sürdürüldü. Şu anda EDIA'dır ve Birleşik Devletler için ulusal EDI kullanıcı grubu haline gelmiştir.
TDI
Ticari Veri Değişimi. Avrupa'da yaygın olan EDI'nın kısaltması.
Tedarik zinciri
Mal, ürün veya hizmetlere değer katan dönüşüm, hareket veya yerleşimi içerebilen bir dizi etkinlik.
Tescilli Sipariş Sistemi
Bir tedarikçinin müşterilerine sipariş girişi olanağı sağlayan bir endüstri şirketine özel bir sistem.
Tescilli Standart
Bir şirket tarafından iş ortaklarına ve bu şirketlerden gelen verilerin iletimi için geliştirilmiş bir endüstri / şirkete özgü veri biçimi. Mülkiyet biçimleri ASC X12 standartlar serisine uymamaktadır.
Teslimat Bildirimi
Avrupa'da ASN yerine yaygın kullanılan terim.
Third-party
EDI Veri Değişimi Desteğinde, mal veya hizmet sağlayan, EDI Ağ Servis Sağlayıcısı veya yazılım geliştiricisi gibi, gönderen veya alıcı dışındaki bir taraf.
Tradacoms
GS1 tarafından geliştirilmiş olan Bileşik Kırallık EDI Sandardı (GS1, ANA olarak adlandırılan farklı bir kurluş haline geldiğinde).
Trailer
En basit ifadeyle, alıcı bilgisayara tek bir EDI mesajının nerede son verileceğini söyleyen belirli bölüm.
Transaction Level Acknowledgment
Fonksiyonel bir grup ya da bireysel işlem setinin bir iletiminde verilerin alınması ve toplamının onaylanması.
Transaction Set
EDI'daki bir blok bilgi, bir iş işlemini veya bir ticari işlemin bir parçasını oluşturur. Kuzey Amerika dışında, bu normalde bir mesaj olarak adlandırılır.
Transaction Set Diagram
Segment sıralamasını belirten geçerli bir işlemdeki grafik sunum.

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top