Terimler içinde ara (Kurallı ifadeler kullanılabilir)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifadeŞuna benzeyen
Terim Tanım
OASIS
Yapısal Bilgi Standartlarının Geliştirilmesi Organizasyonu. Elektronik Ticaretin gelişim, yakınlaştırma ve uyumlama çalışmalarını teşvik eden kar amacı olmayan küresel bir ortaklıktır.
Object
Verinin saklandığı ve veri üzerinde değişiklik işlemlerinin yapıldığı elemandır.
Ödeme şartları
Ayrıca Satış Şartları da denir. Arz tarafı iş ortağı ve talep tarafı iş ortağı arasında fatura ödeme anlaşması anlamına gelir, örn. Net 30, faturanın 30 gün içinde ödenmesi gerektiğini gösterir.
ODETTE
Avrupa'daki Telekomünikasyon ile Veri Alışverişi Organizasyonu. Hem Avrupa otomotiv endüstrisi kuruluşuna hem de o endüstri için EDIFACT EDI standart alt kümesine atıfta bulunmaktadır.
OFTP
ODETTE Dosya Aktarım Protokolü. Avrupa otomotiv endüstrisi için mesajlaşma protokolü.
OFTP v2.0
İnternet üzerinden kullanılmak üzere baştan tasarlanmış olan OFTP protokolüne ilişkin bir güncelleme. OFTP v2.0, veri sıkıştırması, sayısal sertifikalar değişimi ve iş ortakları arasında geniş dosya iletimi de dahil olmak üzere, OFTP'ye kıyasla bir takım avantajlar sunmaktadır.
Olay Güdümlü EDI
Yaratıldıkları veya alındıkları anda uygulamalar ve çevrim takas mesaj setleri haline gelir.
Onaylama
Hedeflenen alıcı tarafından veri transferinin alındığının bildirilmesidir. (bkz. Functional Acknowledgement)
Open Network
Dışarıda bulunanların da iletişim için kullanabildiği bir networkdür.
OSI
Açık Sistemler Bağlantısı. Yapı, ISO tarafından geliştirilen ve farklı bilgisayar üreticilerinin makinelerinin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayacak yedi katmanlı modele dayanıyor.
oto-faturalama
Müşterilerin EDI vasıtası ile elektronik olarak kendi kendilerine fatura yaratmaları ve ödeme göndermeleridir.
Özet Veri Türü
Genişletilebilir İşaretleme Dili şemaları tarafından belirli bir öğe türü için ikame işlemini zorlayan bir mekanizma. Bir öğe veya tür "özet" olarak bildirildiğinde, bir örnek belgede kullanılamaz. Bu elemanın yerine koyma grubunun bir üyesi örnek belgesinde görünmelidir.

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top