Terimler içinde ara (Kurallı ifadeler kullanılabilir)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifadeŞuna benzeyen
Terim Tanım
UCC
Tekdüzenleme Yasası Konseyi. Ürün tanımlama ve ilgili elektronik iletişim standartlarını denetleyen kuruluş. UCC, gıda marketleri endüstrisinde EDI için Tekdüzen İletişim Standartları (UCS) ve depolama ve nakliye endüstrisinde Depo Bilgi Ağı Standartları (WINS) ile birlikte Birleşik Devletler'deki Evrensel Ürün Kodunu (UPC) ve şimdi GTIN'lerin yerini almış olan UPC'yi denetlemektedir
UCS
ANSI X12 EDI Standardının bir alt kümesidir.
Üçüncü parti
EDI Veri Değişimi Desteğinde, mal veya hizmet sağlayan, EDI Ağ Servis Sağlayıcısı veya yazılım geliştiricisi gibi, gönderen veya alıcı dışındaki bir taraf.
UDDI
Evrensel Tanımlama, Bulma ve Entegrasyon. Dünya genelinde tüm işletmeler için kendilerini İnternet'te listelemek için XML tabanlı bir kayıt defteridir.
Ulusal Standartlar Örgütü
Bir ülkedeki o ülkenin endüstrisi için tüm teknoloji ve mekanik uygulamaları için standartları koruma göreviyle yükümlü olan organizasyon.
UN/CEFACT
Birleşmiş Milletler Ticaret Kolaylaştırma ve Elektronik İş Merkezi. İşletme, ticaret ve idari organizasyonların ürün ve hizmetleri etkin bir şekilde değiştirme kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik faaliyetleri desteklemektedir.
Üretimde PİP
İki iş ortağının, canlı bir işlem için bir iş süreci arabirimi olarak bir RosettaNet İş Ortağı Arayüzü Süreci kullanıyor olması (pilot veya testte değil).
User
EDI gibi belirli bir amaca yönelik bir bilgisayar veya standartlar sistemini kullanan bir kişi ya da şirket.
User Group
Bir tekniği veya teknolojiyi birleştirilmiş bir şekilde istihdam etmek isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya gelen bireylerin ve / veya şirketlerin bir organizasyonu. Kullanıcı grupları tartışma organizasyonudur.
Üstbilgi
En basit ifadeyle, alıcı bilgisayara tek bir EDI mesajının nerede başladığını söyleyen belirli segment.
Uygulama Alındı Bildirimi
Bir uygulamada alınan ve süreçten geçirilen, amacı bir işlem setine yanıt vermek olan işlem setidir. Örneğin, Sipariş Onaylama işlemi, Sipariş işlemine cevap olarak, alıcının siparişi karşılayıp karşılamayacağı ve yapılabiliyorsa ne zaman olacağı bilgilerini içerir.
Uygulama Arabirimi Yazılımı
Şirketin kendi yazılımı ile çevirici yazılımı arasında veri alış verişini sağlayan yazılımdır.
Uygulama Bildirimi
Normal sentaks kontrolü dışında bir işlem seti içindeki hataları bulan, kabul veya reddeden işlem setidir.
Uygulama Kılavuzu
Belli bir endüstri veya uygulamada kullanılan EDI mesajları listeleyen bir yayın. Bu mesajlardaki bilginin hangi segment ve veri elemanlarının bulundurması gerektiği dahil olmak üzere hangilerinin dahil edilmemesi gerektiği, ve hangi kod değerlerinin bu özel mesajın uygulamasında beklendiği, segment bazında ve veri elemanı bazında sunulması gerektiğini gösterir.
Uyumluluk Kontrolü
Veri iletişiminin ANSI X12 yazım kurallarına uyumluluğunun denetlenmesi sürecidir.

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top