Terimler içinde ara (Kurallı ifadeler kullanılabilir)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifadeŞuna benzeyen
Terim Tanım
Interaktif EDI
Önceden programlanmış bağlam içinde doğrudan EDI takası yapan iki uygulamadır.
Interchange
Bir şirketten diğerine bilgi alışverişi. Bir seferde bir gönderenden bir alıcıya gönderilen işlem setleri grubudur.
Interchange Control Header
Bir bilgi alışverişinin yerinin başlangıcını belirten ve tanımlayan veri bölümü.
Interchange Control Trailer
Bir değiş tokuşun sonunu gösteren veri bölümü.
Interchange Envelope
ISA / IEA onaylı, tek bir gönderici / alıcı kombinasyonu durumundaki değişimi temsil eden başlık ve takip eden bölümlerindeki özel veri iletimi bilgileri.
Interchange Format
Yapılandırılmış bir iş belgesini tanımlayan belirli bir veri düzenidir. Takas biçimi, ayrıntılı veri öğelerinin sırasını, gösterimini ve gruplandırılmasını belirtir ve her öğeyi veri türü, seçenekler, kararlılık, boyut ve geçerli değerler açısından açıklayabilir.
Interconnect
Birbirlerinin adresine bağlanan iki VAN.
Internet Ağı Konsorsiyomu
Internet için HTTP gibi standartları tanımlayan kurumdur.
Internet Engineering Task Force
İnternet mimarisinin gelişimi ve internetin sorunsuz çalışmasıyla ilgili geniş ağa açık bir uluslararası ağ tasarımcıları, operatörleri, sağlayıcıları ve araştırmacılar topluluğu.
İnternet Mühendisliği Görev Gücü
İnternet mimarisinin gelişimi ve internetin sorunsuz çalışmasıyla ilgili geniş ağa açık bir uluslararası ağ tasarımcıları, operatörleri, sağlayıcıları ve araştırmacılar topluluğu.
Internet üzerinden EDI
Internet Mühendisliği Görev Gücü tarafından dizayn edilmiş olan; merkezi olmayan dağıtık bir çevredeki bilgi takası için kullanılan iletişim protokolüdür. İlk olarak veri takasını internet ortamında elektronik posta yoluyla gerçekleştirmek üzere geliştirilmiştir. Uygulanabilirlik Açıklaması 1, ilk versiyon taşıma protokolü olarak Basit Posta Taşıma Protokolü kullandı. Uygulanabilirlik Açıklaması 2, şu andaki versiyon alıcı adresine bir tünel açmak için Hypertext Taşıma Protokolü kullanır, bağlantıyı kurar ve bilgiyi göndericiye güven veren bir ortamı oluşturarak gönderir.
Invoice

Alıcı tarafından ödenmesi gereken belirli öğeleri, fiyatı ve miktarları bir alıcıyla bildiren bir ödeme talebidir. Ödeme şartları genellikle fatura bilgilerine eşlik eder. Detylar için tıklayın

İş Belgesi
Ticari faaliyetler nedeniyle taraflar arasında iletilen doküman kümesidir.
ISDN - Tümleşik Hizmetler Dijital Ağı
Ses, video, veri ve diğer ağ hizmetlerinin eşzamanlı olarak dijital iletimi için bir dizi iletişim standardı.
ISDN – Integrated Services Digital Network
Ses, video, veri ve diğer ağ hizmetlerinin eşzamanlı olarak dijital iletimi için bir dizi iletişim standardı.
İşlem Set Diyagramı
Segment sıralamasını belirten geçerli bir işlemdeki grafik sunum.
İşlem Seti
EDI'daki bir blok bilgi, bir iş işlemini veya bir ticari işlemin bir parçasını oluşturur. Kuzey Amerika dışında, bu normalde bir mesaj olarak adlandırılır.
İşlem Seti Artbilgi Segmenti
İşlem setinin sonunu belirtir.
İşlem Seti Başlık Alanı
Toplam işlem kümesi ile ilgili bölüm bilgisi içerir.
İşlem Seti Başlık Bölümü
Bir işlem setinin başlangıcını belirtir.

 

 

 

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top